Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - TimFaste

: 1 2 3 4 5 ... 42
31
Löpande bokföring / SV: Bokföra Hotellcheckar
« skrivet: mars 17, 2011, 09:36:08 AM »
Ditt förslag verkar klokt.

Bonuscheckar är ett marknadsföringsknep som försöker skapa kundlojalitet - alltid på på samma hotellkedja. Sedan kanske det finns uppgraderingsfördelar i samband med boende som lockar.

32
Löpande bokföring / SV: Årets resultat
« skrivet: mars 17, 2011, 09:34:00 AM »
De flesta väljer att göra en bokföringsorder där man "stänger" bokslutet med årets resultat. Den bokförs ofta så här (om det är en vinst):

Kredit 2099 Årets resultat - 98 972,00 kr
Debet 8999 Årets resultat - 98 972,00 kr

På det sättet kommer balansräkningens tillgångssida och skuldsida att bli lika stora.

Årsredovisningen inklusive balans- och resultaträkning kanske revideras (beror på om man valt att ha revisor eller inte) och fastställs sedan på årsstämma. I samband med årsstämman beslutas om utdelning och hur årets resultat ska hanteras. För att göra exemplet lite mer fullständigt så säger vi att du väljer utdelning med 50 000 kr och att resten balanseras. Det beslutet ska bokföras på följande sätt:

Debet 2099 Årets resultat - 98 972,00 kr
Kredit 2898 Outtagen vinstutdelning - 50 000,00 kr
Kredit 2091 Balanserad vinst eller förlust - 48 972,00 kr

Om du tar betalar ut vinstudelningen till dig så blir det ju bokfört så här:

Debet 2898 Outtagen vinstutdelning - 50 000,00 kr
Kredit 1930/1940/2330 Likvidkonto - 50 000,00 kr

33
Löpande bokföring / SV: Konto 1111
« skrivet: mars 15, 2011, 04:36:41 PM »
Är årsredovisningen klar, reviderad, fastställd och inskickad?

34
Löpande bokföring / SV: Inbetalning av F-skatt med privata medel
« skrivet: mars 13, 2011, 11:28:28 AM »
Jag förstår att det kan kännas förvirrande. Men om vi nu säger att du använde privata medel för att betala till ditt eget skattekonto, hur skulle vi bokföra det om vi valde att göra det?

Debet 2012 Skattekonto
Kredit 2018 Egna insättningar

Det blir alltså in och ut på det egna kapitalet. En ganska bortkastad transaktion. Däremot om du tog ut pengar från rörelsens bankkonto så blev det en annan sak:

Debet 2012 Skattekonto
Kredit 19?? Bankkonto

Somliga väljer att låta konto 2012 Spegla alla transaktioner som inträffar på det egna skattekontot - vare sig det hör till den privata sektorn eller rörelsen, men det är i så fall av avstämnings- och kontrollskäl.

35
Bokslut och årsredovisning / SV: negativt konto semesterlöneskuld
« skrivet: mars 11, 2011, 10:10:50 AM »
Har den anställde fått ut förskottssemester? Då kan det ju bli en fordran.

Om det är en årsredovisning vi talar om så ska alla fordringar stå på tillgångssidan. Sedan kan balansräkningens konton kanske ha sin traditionella uppställning vilket medför att kontot för semesterskuld visar ett debetsaldo trots att det är ett skuldkonto.

36
Skatt och deklaration / SV: Återbetalning av arbetsgivaravgifter i AB
« skrivet: mars 11, 2011, 10:06:30 AM »
Om "föregående år" skulle ha bokslut per 2010-12-31 så får du börja med att få rätt på det bokslutet.

Per den 31/12 har du förmodligen en skuld som gäller arbetsgivaravgifter för utbetalda löner. Dit ska du också lägga din fordran p.g.a. kommande återbetalning.

Debet 2730 Sociala avgifter (skuldkontot)
Kredit 7510 Sociala avgifter (kostnadskontot)

Därmed löser sig din transaktion vid återbetalningen:

Debet 1630 Skattekonto
Kredit 2730 Sociala avgifter

37
Skatt och deklaration / SV: kan man sälja inkråm i AB?
« skrivet: mars 11, 2011, 10:02:01 AM »
Nej, eftersom en inkråmsförsäljning från AB2 kommer att beskattas i AB2!

Om AB1 säljer aktierna i AB2 är det däremot en avyttring av näringsbetingade aktier (om man har lagt upp det rätt) med beskattning 0.

38
Orkar aldrig hålla på och räkna på det här (eller också är jag för lat).  ;D

Kolla om du känner någon som t.ex. använder WinBil eller liknande program.

39
Löneadministration / SV: Förskottssemester?
« skrivet: mars 11, 2011, 09:55:35 AM »
Inte så sällan handlar det väl om att de får sina 4 veckor redan första året, men det ska framgå av anställningsavtalet vad man faktiskt kommit överens om!

40
Några frågor:
- företagsform?
- hur redovisar du moms?
- är det helt klart att det är avbetalning och inte leasing/hyra?

41
Löpande bokföring / SV: Inbetalning av F-skatt med privata medel
« skrivet: mars 11, 2011, 09:48:29 AM »
Om det är en enskild firma som du har så behöver du inte alls bokföra din inbetalning till ditt eget skattekonto. Skattekontot är privat. Dina egna pengar var privata.

Inte heller när F-skatten dras från ditt konto behöver du göra en bokföring.

När ska man bokföra? Kontanta transaktioner ska bokföras senast arbetsdagen efter det att de inträffade! Andra transaktioner så snart som möjligt.

42
Löpande bokföring / SV: Bokföring av resor!
« skrivet: mars 11, 2011, 09:43:52 AM »
Om vi nu säger att det handlar om fakturering ifrån ert företag till kundföretag så gäller följande:

Utgifter för utlägg som ni har haft debiterar du på resekostnader eller vad det nu är i samband med att ni får leverantörsfakturor, reseräkningar eller gör utbetalningar.

När du sedan fakturerar så bestämmer du hur mycket som ska faktureras. Om du bifogar underlagen så kanske du markerar de poster som faktureras kunden eller vad som inte tas med. Moms utgår på summa fakturerat, arvode, traktamenten och utlägg.

I samband med konteringen av kundfakturan ska inte era kostnadskonton blandas in.

43
Löpande bokföring / SV: Konto 1111
« skrivet: mars 11, 2011, 09:36:55 AM »
Den korrekta vägen - om än inte enkla - är att söka fram de underlag som tjejen saknade och så bokföra om det korrekt.

Nackdelarna med din lösning är bl.a.:
1) Där försvann momsen ...
2) Det kan finnas icke avdragsgilla kostnader gömda i saldot ...
3) Det kan finnas utgifter där som över huvud taget inte hör hemma i företaget ...

Det finns en bra norm: "Gör rätt från början!" ...
... och om det inte fungerar så: "Gör om och gör rätt!"

 ;D

44
Löpande bokföring / SV: Kreditfaktura
« skrivet: mars 11, 2011, 09:32:21 AM »
Om du har fått en kreditfaktura så måste du dessförinnan ha fått en debetfaktura, eller hur?

Kolla hur du bokförde den fakturan en gång i tiden, och så gör du nu tvärtom (det som tidigare var debet blir nu kredit).

45
Löpande bokföring / SV: Gåva till WWF
« skrivet: mars 11, 2011, 09:28:47 AM »
Avdragsgillt? - Nej!
Konto? - 6993 Lämnade bidrag och gåvor.

: 1 2 3 4 5 ... 42