Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Ämnen - jejja

#1
Mitt aktiebolag äger en kapitalförsäkring där jag handlar med värdepapper.

Förra året gick det inte så bra, jag hade satt in 50 tkr och värdet på innehavet sjönk till en femtedel och minskningen såg ut att vara bestående.

Jag gjorde därför en nedskrivning av värdet till "återvinningsvärdet", det är man tvungen till vad jag förstår även om man inte gör en återvinning. (http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/kapitalforsakringar.aspx )

Men, nu har värdet gått upp igen, och faktiskt är uppe på ett "nollresultat".

Men vad gäller för uppskrivningar? Måste detta göras, eller är det OK att ha en tillgång med ett verkligt värde som är större än bokfört värde?
#2
Jag köpte just ett års abbonemang på Spotify på pressbyrån.

Döm om min förvåning när det står Moms 0%.

Är detta riktigt? Jag antar de gör så för att spotifytjänsten tillhandahålls av Spotify LTD i UK, och de bara förmedlar detta... men de har dessutom tagit ut 5 kr i serviceavgift.

Själv hade jag räknat med att dra av 25% i moms på hela summan  >:(

Är detta verkligen rätt, kan man sälja utan moms om man vill?
#3
Löpande bokföring / Byta bank!
november 28, 2011, 12:09:51 AM
Efter Nordeas turer med vd-ersättningar osv har jag bestämt mig för att byta till en lokal bank istället där jag känner mig mer bekväm med hur mina avgifter hanteras.

Men hur hanteras detta bokföringsmässigt? Jag flyttar ju t.ex. över transaktionskonton från bank A till bank B, men behöver dessa ligga på olika konton eller bokar jag 1930 mot 1930, eller t.ex. 1930 mot 2999, sätter någon not om bankbyte, och sen 2999 till 1930 fast nu i den nya banken?

#4
Bokslut och årsredovisning / balansräkning, skattekonto
september 12, 2011, 12:57:31 PM
Hej,

Sitter och gör mitt andra bokslut (aktiebolag) och har lite bryderi över skattekontot i balansräkningen. Jag deklarerar skatt och moms en gång per år i deklarationen.

2010-04 gick första räkenskapsåret ut, och jag deklarerade detta i maj 2011.

2011-04 gick andra räkenskapsåret ut, och jag gör nu bokslutet/årsredovisning. MEN jag har av naturliga orsaker inte fått något skattebeslut för 2010-04, vilket gör att i bokslutet jag gör nu så finns den preliminärdebiterade skatteinbetalningarna fortfarande kvar på konto 1630 bokade mot 2519, och momsredovisningen för båda åren på 2650.

Är detta korrekt, eller ska balansräkningen nu korrigeras för föregående års balans? Har ju som sagt inget skattebeslut ännu att boka bort detta mot...  Bör man ta upp detta förhållande i "noterna"?

MVH
#5
Jag har sålt varor och tjänster till ett annat företag inom EU som åberopat sitt VAT-nummer, jag har alltså inte lagt på någon moms.

När jag letar efter hur detta ska bokföras finns det olika svar. Ibland ska ingen fiktiv moms upprättas, medan andra säger att det ska göras.

Exempel: http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/tjansteforsaljning-eu.aspx  har ingen debitering av fiktiv moms vid försäljning, däremot vid inköp från annat EU-land.

Vad är rätt här? Jag började att kreditera 2614 och 2615 med 25% fiktiv moms och debitera 2645, men det kanske inte ska göras?

Eller kan man välja som man vill? T.ex. om man vill ha bättre koll på eu-momsen kan man göra detta, men annars behövs det inte?
#6
Om en inventarie är av ett "mindre värde" (under ett halvt prisbasbelopp), får det skrivas av direkt.

Har den ett högre värde, säg 25.000, så måste man göra en räkenskaplig avskrivning eller restvärdesavskrivning. Nästa år har den alltså värdet 0,70 * 25.000 = 17.500.

Nu blir det intressant. Får inventarien då dras av i sin helhet, eftersom den är under gränsen för "mindre värde"? Eller måste den fortsatt skrivas av enl räkenskapsenlig eller restvärdesavskrivning?

Om man gör ett tankeexperiment så skulle man kunna sälja inventarien för 17.500 för att direkt köpa tillbaka den för samma summa, och då få göra ett direktavdrag... så då verkar det rimligt att kunna göra detta ändå.

Någon som vet vad som gäller?
#7
Jag har letat i forumet efter de transaktioner som behövs göras för bokslutet, men inte hittat någon bra lista.

Finns det någon praxis här? Det jag kan komma på är följande:

- Bokföra uppskattat revisorsarvode (gäller AB)
- avskrivningar
- återföring periodiseringsfonder
- "nolla" momskontona 2611 - 2641 -> 2650
- bokföra årets resultat 2019 -> 8999

Ska även bolagsskatten bokföras? (AB med skattedeklaration i inkomstdeklaration)

Ska lagervärde bokföras eller bara tas upp i årsredovisningen?

Något mer man behöver tänka på?


#8
Löpande bokföring / återanvänt fakturanummer
juni 14, 2010, 09:20:44 PM
Jag gör fakturorna manuellt i excel, och upptäckte att jag råkat missa att uppdatera fakturanumret.

Alltså två olika fakturor gick ut med samma fakturanummer vilket jag inte upptäckte förrän betalningarna kommit in. Det är första gången detta hänt.

Hur allvarligt är detta? Det framgår klart vem fakturamottagare är, och att betalningen kommit från dessa med rätt summa, så det är inget problem så sett, men ändå...  :-\
#9
Hej!

När jag köper något på företagets kort så tar det några dagar innan det bokförs hos banken.

På kvittot jag får i affären kan det alltså stå 2010-06-01 men i transaktionslistan blir det bokfört 2010-06-05

Oftast är det inga stora summor, ett par tusen på sin höjd, men jag vill ändå att det ska bli rätt.

Alltså: Är det transaktionsdatum eller bankens bokföringsdatum som ska användas som "datum" i bokföringsprogrammet?

Jag tänker att det är lättare att stämma av kontoutdraget om de datumen stämmer överens med konteringsdatumet, men samtidigt har det uppstått en skuld som ännu inte syns.

Eller måste transaktionen bokföras två gånger? Först vid transaktionen som blir en skuld till banken, sedan regleras denna några dagar senare? Känns förstås ganska onödigt, men men...


#10
Hej!

Förra året fick jag tag på billig datautrustning som kostade 8.000 + moms. Detta bokfördes som förbrukningsinventarie och jag tog hela kostnaden på en gång.

Planen var att hyra ut maskinen, men kunden drog sig ur detta. Istället satte jag ut den till försäljning, och fick 9.000 + moms för denna.

Detta blir nu lite klurigt, eftersom det inte var en "handelsvara" i vanlig mening jag sålde eftersom jag dragit av kostnaden för inköpet. Det gör man ju inte med varor som istället uppbär ett lagervärde.

Jag har alltså sålt något som bokföringsmässigt inte har något värde.

1. Hur bokförs detta?
2. Hur beskattas det? Hela 9.000 som vinst antar jag?
3. Hur hanteras momsredovisningen ifall man använder konto 3970 som jag läste någonstans att man ska göra?

(4. Ska direktavskrivna förbrukningsinventarier tas upp i anläggningsregister??)

Tack på förhand!

#11
Löpande bokföring / dra av elektricitet?
maj 30, 2009, 03:23:00 PM
Jag vet att man kan dra av en schablon på 2000-4000 kr om man har ett inrett rum i bostaden/villan.

Men går det att göra avdrag för faktiska utgifter istället, i detta fall elektricitet?

Jag har några datorer i hemmaföretaget som är igång dynget runt, och en elmätare visar att de
drar 150 watt. Även elräkningen ligger ganska högt, 4700 kWh per år.

Kan man då bokföra detta som eget utlägg (i AB) eller liknande? Alltså räkna på 150 watt * 24 timmar * 365 dagar och använda elräkningarna som prisunderlag för vad 1 kWh kostar inkl. rörlig nätavgift, skatter osv?

Hur bokföra detta?
#12
Om företaget (AB) äger en kapitalförsäkring så beskattas inte vinster i försäkringen, och man kan inte göra avdrag för förluster.

Men hur blir det när man säljer tillbaka hela eller delar av kapitalförsäkringen?

Säg att man köper en KF för aktiekapitalet 100.000
Efter 1 år har den ökat 5% till 105.000
Efter 2 år har den ökat ytterligare till 110.000
Efter 3 år har den backat till 107.000

Om den då säljs för 107.000 så uppstår en kapitalvinst på 7000, ska denna beskattas? Och tvärtom, om man gör en förlust, får denna dras av?

Vid bokslutet, ska inköpsvärdet redovisas eller ska det aktuella värdet redovisas? Skillnad om det är över eller under inköpsvärdet?


Om vinsten ska beskattas så blir det ju mycket förmånligare att istället ta aktieutdelning och sätta in i privat KF.

T.ex. 100.000 i aktieutdelning, 20% skatt (förenklingsregeln med sparat utrymme) => 80.000
5% vinst på 80.000 ger 4.800 skattefritt

Om företaget istället använt dessa 100.000 och köpt KF för och gjort motsvarande vinst så hade det fått betala 26,3% bolagsskatt på 5.000, och sedan 20% i aktieutdelning => 2948 till mig.

Eller är det något jag missat?  :)#13

I min firma sitter jag vid datorn nästan hela tiden, och har nyligen varit sjukskriven för ryggproblem som antagligen beror på detta.

Min sjukgymnast rekommenderade MBT-skor ("masaj skor") med rundad sula, som ger en bättre gång och hållning.

Min fråga är om dessa skor kan anses vara nödvändiga för arbetet och därmed kan bokföras som en avdragsgill kostnad?

Behöver jag något intyg/rekommendation från läkare/sjukgymnast?
#14
Löpande bokföring / utfärda kvitto själv?
mars 08, 2009, 08:10:19 PM

Företaget har köpt en vara på Blocket från en privatperson.

Jag fick inget specificerat kvitto av personen i fråga, men har överföringskvitto från banken till säljarens kontonummer, samt en utskrift av annonssidan.

Jag vet att momsen inte kan dras av eftersom det inte finns någon, men går inköpet att dra av i företaget?
Räcker överföringskvittot från banken tillsammans med annonssidan?

Måste jag kontakta säljaren och få honom att skriva ett kvitto, eller kan jag utfärda ett själv?

#15
Löpande bokföring / "egen insättning" i aktiebolag?
januari 24, 2009, 10:22:46 PM

Om man i enskild firma köper något med privat kontokort eller kontant, så bokförs detta mot 2018, "egen insättning".

Men i ett aktiebolag finns ju inte egen insättning/uttag.

Hur brukar detta bokföras? Har ingen direkt brådska att få ersättning direkt eftersom det rör sig om mindre summor och klumpar gärna ihop det till en utbetalning ett par ggr per år...
#16
Bokslut och årsredovisning / nedskrivning vs avskrivning
december 30, 2008, 04:22:43 PM
Om man använder restvärdesavskrivning så ska man skriva ner inventarierna med 25% per år.

Men, är det ändå tillåtet att göra en nedskrivning av värdet som då blir större än dessa 25%?

Som exempel köpte jag en dator för tre år sedan för 30.000 kr.
Bokfört värde är nu 30.000 * 0.75 * 0.75 = 16.875.

Men på en traderaauktion såldes samma maskin för knappt 7.000 kr (många bud och olika budgivare).

Kan (eller måste?!) jag då göra en nedskrivning från 16.875 till 5.600 (minskning med 10.000 samt (uppskattad) moms av 7.000), och som motivering bifoga utskrift från tradera-auktionen?

Vad hade hänt om datorn gått sönder och inte varit värd att laga, kan man då göra nedskrivning med hela restsumman? Måste någon intyga att den är trasig/kasserad/etc?