Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Fredrik Stigsson

#31
Hej,

momsfriheten gäller för frimärken samt posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. I Sverige är det PostNord Sverige AB som har hand om den samhällsomfattande posttjänsten.
#32
Ekonomiprogram / SV: Sända dokument med epost
juli 10, 2017, 12:48:21 PM
Hej,

du kan skanna dokument med din mobiltelefon. Det finns appar för detta, exempelvis CamScanner. När du har skannat dokumentet med denna app så kan du skicka dokumentet som pdf till din revisor via mobiltelefonen.
#33
Hej!

Företagsinteckning: Beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)
Fastighetsinteckning: Beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)
Tillgångar med äganderättsförbehåll: Tillgångarnas redovisade värden

Redovisat värde är anskaffningsutgift minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
#34
Hej,

konton i kontogrupp 25:
2512 Beräknad inkomstskatt
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515 Beräknad avkastningsskatt

Följande konto kan också varit motkonton:
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader
#35
Hej,

det kan vara lite komplicerat att rätta till skattekontot i bokföringen om det har varit fel under en längre tid. Om saldot på konto 1630 är korrekt så borde det vara fel på några av motkontona (1640, 2510, 2512, 2710, 2730 och 2731). När det gäller konto 2710, 2731 och 2731 så borde dessa bara innehålla skulder för en månads preliminärskatt och arbetsgivaravgifter, om det har blivit fel här så får du justera differenserna mot kostnadskonton för lön och arbetsgivaravgifter.

Kontona för skatteskuld (2510 och 2512) kan ha differenser på grund av att den beräknade skatten inte stämmer överens med den slutliga skatten. Dessa differenser brukar bokföras som 8920 "Skatt på grund av ändrad beskattning".

Du måste rätta till balanserna genom att bokföra mot resultatkonton.
#36
Hej!

Du bokför det här som en egen insättning (den del som du har fått in till den enskilda firman).

Exempel:
1930 Bankkonto; Debet; 10 000
2018 Egen insättning; Kredit; 10 000
#37
Hej!

Exempel 1:
1930 Bankkonto; Debet; 13 065
2611 Utgående moms SE, 25 %; Kredit; 2 790
3041 Tjänsteförsäljning 25 % SE; Kredit; 11 160
2641 Ingående moms; Debet; 177
6065 Avgifter och provision fakturaköp; Debet; 708

Exempel 2:
1930 Bankkonto; Debet; 331,25
2611 Utgående moms SE, 25 %; Kredit; 1 675
3041 Tjänsteförsäljning 25 % SE; Kredit; 6 700
2641 Ingående moms; Debet; 108,75
6065 Avgifter och provision fakturaköp; Debet; 435
1515 Kundfordringar, fakturaköp; Debet; 7 500

Exempel 3:
Finns inget att bokföra.

Exempel 4:
1930 Bankkonto; Debet; 7 500
1515 Kundfordringar, fakturaköp; Kredit; 7 500
#38
Hej,

du skall lägga på moms på portokostnaden och du tillämpar den momssats som gäller för huvudprodukten.
#39
Allmänt / SV: Köpa ut bolagsman ur HB
maj 24, 2017, 08:38:54 AM
Hej,

de summor som finns på den utköpte delägarens eget kapital konton bokas bort mot de andra delägarnas eget kapital. Hur fördelningen skall göras beror på det kompanjonsavtal som finns mellan delägarna.
#40
Hej!

Det är mest för din egen skull eller för de personer som läser din resultatrapport. Du behöver inte bokföra portot på konto 3520 men kan göra det om ni vill veta hur mycket ni har fakturerat avseende porto respektive böcker.
#41
Löpande bokföring / SV: Utbildning kund
maj 19, 2017, 08:05:24 AM
Hej,

vill bara förtydliga angående min post om konferens. Programmet skall omfatta minst 6 timmar per dag, om konferensen bara är i två dagar så behöver programmet bara omfatta 6 timmar under dag 1 och 6 timmar under dag 2.

När det gäller representation så är utgifter för måltider inte skattemässigt avdragsgilla längre, momsen på ett underlag om maximalt 300 SEK per person är avdragsgillt som ingående moms. Man får göra avdrag för enklare förtäring (förtäring som inte räknas som måltid), exempelvis fralla, bulle, godis osv.
#42
Hej!

Konto 2990 "Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" nollas ut genom att man gör en motsatt kontering jämfört med hur man bokförde in det från början. Konto 2990 är ett periodiseringskonto, det används för att göra periodiseringar i samband med bokslutet.

Exempel, utlägg medlemmar 11 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla; Debet; 11 000
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Kredit; 11 000

Exempel, återföring av periodisering
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla; Kredit; 11 000
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Debet; 11 000
#43
Löpande bokföring / SV: om fakturan bestridas
maj 12, 2017, 09:40:38 AM
Hej,

jag tycker att du skall vänta med att bokföra fakturan till dess att det har blivit klartlagt huruvida fakturan är korrekt eller inte.
#44
Hej,

du måste också lämna en NE-blankett. Om ersättningen till en medhjälpande make betalats efter en timersättning som är högre än ca 120 kr inklusive semesterersättning och egenavgifter, bör du i en bilaga till deklarationen beskriva hur ersättningen har beräknats. Du kan i NE-blanketten ange personnummer på din fru som "Redovisningsansvarig" och då behöver du inte ange alla uppgifter för den enskilda firman. Se länk nedan för mer information.

Deklaration, enskild firma del 2
#45
Hej!

Jag ser inga problem med att hyra ut arbetsbilar och personal till aktiebolaget, inte heller med att vidarefakturera hyran. Det är affärsmässiga transaktioner. Det går bra att driva enskild firma och aktiebolag parallellt. Om den enskilda näringsidkaren har expansionsfonder kan det uppstå problem om den enskilda firman löses upp, det finns en risk att hela expansionsfonden löses upp. Expansionsfonden kan dock föras över till aktiebolaget men här måste man också vara noggrann, 78 % av expansionsfonden måste överföras till aktiebolaget.

Inget problem att driva verksamheterna parallellt men om man vill kunna ta större utdelningar i aktiebolaget så är det bra att lönekostnader i aktiebolaget för löneunderlaget i 3:12.