Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Fredrik Stigsson

#16
Allmänt / SV: Kundfråga angående Klarna
december 01, 2017, 10:58:47 AM
Hej,

jag ser inga problem med det upplägget.
#17
Skatt och deklaration / SV: Aktiebolag ej aktivt
november 24, 2017, 08:21:58 AM
Hej,

du måste lämna in årsredovisning och inkomstdeklaration även för ett aktiebolag som är inaktivt.
#18
Hej,

om du inte har några ej skattemässigt avdragsgilla kostnader och/eller några ej skattepliktiga intäkter så är den skattemässiga vinsten 120 000 SEK (200000-80000). Årets skatt blir då 26 400 SEK (120000*0,22). Underskottet om 80 000 SEK från föregående år redovisar du vid punkt 4.14 a. "Outnyttjat underskott från föregående år" i INK2.

Bokföra årets skatt
2510 Skatteskulder; Kredit; 26 400
8910 Årets skatt; Debet; 26 400

Årets resultat blir 173 600 SEK (200000-26400)
2099 Årets resultat; Kredit; 173 600
8999 Årets resultat; Debet; 173 600
#19
Hej!

Ger ett exempel utan att veta hur Klarnas avgifter ser ut.

1, Försäljning 20 000 SEK
1930 Bankgiro; Debet; 18 500
2611 Utgående moms, 25 %; Kredit; 4 000
3051 Varuförsäljning, 25 %, SE; Kredit; 16 000
6062 Avgift till klarna; Debet; 1 200
2641 Ingående moms; Debet; 300

2, Kreditering, 20 000 SEK
2493 Skuld till Klarna; Kredit; 20 000
2611 Utgående moms 25 %; Debet; 4 000
3051 Varuförsäljning, 25 %, SE; Debet; 16 000

3. Försäljning 12 500 SEK (Dras från skuld till klarna)
2493 Skuld till Klarna; Debet; 11 562,50
2611 Utgående moms, 25 %; Kredit; 2 500
3051 Varuförsäljning, 25 %, SE; Kredit; 10 000
6062 Avgift till klarna; Debet; 750
2641 Ingående moms; Debet; 187,5
#20
Löpande bokföring / SV: KOMMISSION VMB
november 10, 2017, 08:39:50 AM
Hej!

Citat från: JuliaKP skrivet november 08, 2017, 02:10:05 PM

NU TILL FRÅGAN
kan jag sluta där eller måste jag bokföra momsen för detta direkt när vi säljer på kommission. eller kan jag göra den som vanligt eftersom att dessa siffror också kommer att läggas på 4021 och 3021 där jag senare kommer att göra som exemplet ovan inför momsperioden.


Ja, du kan tillämpa förenklad VMB även när du säljer på provision (kommission).

Utdrag från Skatteverket:
"När inköpspriset eller försäljningspriset inte är känt för den enskilda varan får du använda en förenklad beräkningsmetod. Det gäller när varor köps eller säljs i klump, till exempel en frimärkssamling eller en låda böcker."
#21
Hej,

bokför kostnaden för särskild löneskatt mot kontot för skattekontot när skatten tas upp på ditt skattekonto enligt kontoutdrag.

Exempelvis:
1630 Skattekontot; Kredit; 5 000
7533   Särskild löneskatt på pensionskostnader; Debet; 5 000
#22
Hej,

du kan låta beloppet stå kvar i ruta 3.26. I skattemässiga justeringar (punkt 4.3 a) så justerar du bort hela beloppet från punkt 3.26.
#23
Hej!

Jag ser det som att du har fått 23,4 SEK exklusive moms eller 29,25 SEK (23,4 + 5,85) inklusive moms för ditt material, detta belopp har dragits av från det som du skall betala till Stena Recycling.

Exempel:
2440 Leverantörsskuld; Kredit; 931
3001 Försäljning inom Sverige, 25 %; Kredit; 23,4
2611 Utgående moms, 25 %; Kredit; 5,85
2641 Ingående moms; Debet; 192
5062 Sophämtning; Debet; 768
3740 Öresavrundning; Debet; 0,25
#24
Löpande bokföring / SV: Interimsposter
september 22, 2017, 11:45:02 AM
Hej!

Du skall boka bort den upplupna intäkten i den period då inkomsten avseende den här intäkten uppstår. Du behöver inte göra några ombokningar för den upplupna intäkten under tiden.
#25
Bokslut och årsredovisning / SV: Överavskrivning?!
september 18, 2017, 08:43:53 AM
Hej,

jag skulle gjort så att jag la upp en ny avskrivningsplan för inventarien. Skattemässigt får fyrhjulingen skrivas av med 20 % per år enligt kompletteringsregeln, 16 320 SEK per år (81 600 * 0,20). Under år 2 är den ackumulerade skattemässiga avskrivningen 32 640 SEK (16320*2).

Om vi säger att du skall skriva av fyrhjulingen under 10 år, då skall du skriva av tillgången med 9 019 SEK per år ((81600-424)/9) under de kvarvarande 9 åren. Under det första året gjordes en avskrivning med 424 SEK och det får vi ta hänsyn till. För den skattemässiga överavskrivningen så har det redan gjorts en överavskrivning om 20 000 SEK, total planenlig avskrivning är 9 443 SEK och maximalt tillåten skattemässig avskrivning är 32 640 SEK, skillnaden är 23 197 SEK (32 640 - 9443). Under år 2 får man göra en överavskrivning med 3 197 SEK (23197-20000).

Exempel år 2:
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg; Kredit; 9019
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg; Debet; 9019
8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier; Debet; 3 197
2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier; Kredit; 3 197
#26
Bokslut och årsredovisning / SV: Överavskrivning?!
september 15, 2017, 08:28:52 AM
Hej,

låter konstigt. Den lilla avskrivningen på 424 kr kan bero på att företaget bara ägde tillgången några dagar (mellan 9 och 10 dagar), överavskrivningen verkar inte vara korrekt om det inte finns fler inventarier i företaget.
#27
Hej,

det beror på vad aktieägarna vill. Om det är ett lån så finns det ett skuldebrev och om det är ett aktieägartillskott så finns det ett dokument som beskriver villkoren för detta.
#28
Löpande bokföring / SV: Försäljning del av mark
augusti 11, 2017, 08:06:50 AM
Hej,

du bokför försäljningssumman på konto 3972 "Vinst vid avyttring av byggnader och mark".

Exempelvis:
1930 Bankgiro; Debet; 40 000
3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark; Kredit; 40 000
#29
Löpande bokföring / SV: VMB
augusti 02, 2017, 10:11:16 AM
Hej!

Du behöver inte tillämpa vinstmarginalbeskattning avseende frakten. Vinstmarginalbeskattning (VMB) för moms innebär att beskattningsunderlaget för redovisning och betalning av utgående moms utgörs av vinsten efter avdrag för utgående moms. I ditt fall har du en vinst på 109 SEK (119-10), beskattningsunderlaget är 87,2 (109/1,25) och momsen är 21,8 (87,2*0,25). Du kan också beräkna momsen direkt från vinsten, marginalmomsen för 25 % är 20 % (0,25/1,25), momsen blir då 21,8 (109*0,2).

Exempel, inköp av vas
1930 Bankgiro; Kredit; 10
4200 Sålda varor VMB; Debet; 10

Exempel, försäljning av vas
1930 Bankgiro; Debet; 119 // Vas
3211 Försäljning positiv VMB 25 %; Kredit; 87,2 // Vas
3213 Försäljning positiv VMB, ej moms; Kredit; 31,8 // Vas
2611 Utgående moms 25 %; Kredit; 21,8 // Vas
1930 Bankgiro; Debet; 64 // Frakt
2611 Utgående moms 25 %; Kredit; 12,8 // Frakt
3520 Fakturerade frakter; Kredit; 51,2 // Frakt

Exempel, faktura på frakt
1930 Bankgiro; Kredit; 59
2641 Ingående moms; Debet; 11,8
5710 Frakter; Debet; 47,2
#30
Allmänt / SV: Förvaltning av värdepapper
juli 25, 2017, 11:19:17 AM
Hej!

Jo, det gör dom.