Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Fredrik Stigsson

: 1 2 3 4 ... 84
16
Löpande bokföring / SV: Missat bokföra upplupen löneskatt
« skrivet: oktober 27, 2017, 10:23:10 AM »
Hej,

bokför kostnaden för särskild löneskatt mot kontot för skattekontot när skatten tas upp på ditt skattekonto enligt kontoutdrag.

Exempelvis:
1630 Skattekontot; Kredit; 5 000
7533   Särskild löneskatt på pensionskostnader; Debet; 5 000

17
Bokslut och årsredovisning / SV: Verifikat skatt på årets resulat
« skrivet: oktober 20, 2017, 11:10:00 AM »
Hej,

du kan låta beloppet stå kvar i ruta 3.26. I skattemässiga justeringar (punkt 4.3 a) så justerar du bort hela beloppet från punkt 3.26.

18
Löpande bokföring / SV: Hur kontera "försäljning av skrot"
« skrivet: oktober 13, 2017, 08:18:50 AM »
Hej!

Jag ser det som att du har fått 23,4 SEK exklusive moms eller 29,25 SEK (23,4 + 5,85) inklusive moms för ditt material, detta belopp har dragits av från det som du skall betala till Stena Recycling.

Exempel:
2440 Leverantörsskuld; Kredit; 931
3001 Försäljning inom Sverige, 25 %; Kredit; 23,4
2611 Utgående moms, 25 %; Kredit; 5,85
2641 Ingående moms; Debet; 192
5062 Sophämtning; Debet; 768
3740 Öresavrundning; Debet; 0,25

19
Löpande bokföring / SV: Interimsposter
« skrivet: september 22, 2017, 11:45:02 AM »
Hej!

Du skall boka bort den upplupna intäkten i den period då inkomsten avseende den här intäkten uppstår. Du behöver inte göra några ombokningar för den upplupna intäkten under tiden.

20
Bokslut och årsredovisning / SV: Överavskrivning?!
« skrivet: september 18, 2017, 08:43:53 AM »
Hej,

jag skulle gjort så att jag la upp en ny avskrivningsplan för inventarien. Skattemässigt får fyrhjulingen skrivas av med 20 % per år enligt kompletteringsregeln, 16 320 SEK per år (81 600 * 0,20). Under år 2 är den ackumulerade skattemässiga avskrivningen 32 640 SEK (16320*2).

Om vi säger att du skall skriva av fyrhjulingen under 10 år, då skall du skriva av tillgången med 9 019 SEK per år ((81600-424)/9) under de kvarvarande 9 åren. Under det första året gjordes en avskrivning med 424 SEK och det får vi ta hänsyn till. För den skattemässiga överavskrivningen så har det redan gjorts en överavskrivning om 20 000 SEK, total planenlig avskrivning är 9 443 SEK och maximalt tillåten skattemässig avskrivning är 32 640 SEK, skillnaden är 23 197 SEK (32 640 - 9443). Under år 2 får man göra en överavskrivning med 3 197 SEK (23197-20000).

Exempel år 2:
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg; Kredit; 9019
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg; Debet; 9019
8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier; Debet; 3 197
2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier; Kredit; 3 197

21
Bokslut och årsredovisning / SV: Överavskrivning?!
« skrivet: september 15, 2017, 08:28:52 AM »
Hej,

låter konstigt. Den lilla avskrivningen på 424 kr kan bero på att företaget bara ägde tillgången några dagar (mellan 9 och 10 dagar), överavskrivningen verkar inte vara korrekt om det inte finns fler inventarier i företaget.

22
Löpande bokföring / SV: Aktieägartillskott eller vilkorat lån
« skrivet: september 15, 2017, 08:23:01 AM »
Hej,

det beror på vad aktieägarna vill. Om det är ett lån så finns det ett skuldebrev och om det är ett aktieägartillskott så finns det ett dokument som beskriver villkoren för detta.

23
Löpande bokföring / SV: Försäljning del av mark
« skrivet: augusti 11, 2017, 08:06:50 AM »
Hej,

du bokför försäljningssumman på konto 3972 "Vinst vid avyttring av byggnader och mark".

Exempelvis:
1930 Bankgiro; Debet; 40 000
3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark; Kredit; 40 000

24
Löpande bokföring / SV: VMB
« skrivet: augusti 02, 2017, 10:11:16 AM »
Hej!

Du behöver inte tillämpa vinstmarginalbeskattning avseende frakten. Vinstmarginalbeskattning (VMB) för moms innebär att beskattningsunderlaget för redovisning och betalning av utgående moms utgörs av vinsten efter avdrag för utgående moms. I ditt fall har du en vinst på 109 SEK (119-10), beskattningsunderlaget är 87,2 (109/1,25) och momsen är 21,8 (87,2*0,25). Du kan också beräkna momsen direkt från vinsten, marginalmomsen för 25 % är 20 % (0,25/1,25), momsen blir då 21,8 (109*0,2).

Exempel, inköp av vas
1930 Bankgiro; Kredit; 10
4200 Sålda varor VMB; Debet; 10

Exempel, försäljning av vas
1930 Bankgiro; Debet; 119 // Vas
3211 Försäljning positiv VMB 25 %; Kredit; 87,2 // Vas
3213 Försäljning positiv VMB, ej moms; Kredit; 31,8 // Vas
2611 Utgående moms 25 %; Kredit; 21,8 // Vas
1930 Bankgiro; Debet; 64 // Frakt
2611 Utgående moms 25 %; Kredit; 12,8 // Frakt
3520 Fakturerade frakter; Kredit; 51,2 // Frakt

Exempel, faktura på frakt
1930 Bankgiro; Kredit; 59
2641 Ingående moms; Debet; 11,8
5710 Frakter; Debet; 47,2

25
Allmänt / SV: Förvaltning av värdepapper
« skrivet: juli 25, 2017, 11:19:17 AM »
Hej!

Jo, det gör dom.

26
Löpande bokföring / SV: Kontering försäljning av porto
« skrivet: juli 10, 2017, 12:57:15 PM »
Hej,

momsfriheten gäller för frimärken samt posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. I Sverige är det PostNord Sverige AB som har hand om den samhällsomfattande posttjänsten.

27
Ekonomiprogram / SV: Sända dokument med epost
« skrivet: juli 10, 2017, 12:48:21 PM »
Hej,

du kan skanna dokument med din mobiltelefon. Det finns appar för detta, exempelvis CamScanner. När du har skannat dokumentet med denna app så kan du skicka dokumentet som pdf till din revisor via mobiltelefonen.

28
Bokslut och årsredovisning / SV: Ställda säkerheter
« skrivet: juni 30, 2017, 08:36:50 AM »
Hej!

Företagsinteckning: Beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)
Fastighetsinteckning: Beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)
Tillgångar med äganderättsförbehåll: Tillgångarnas redovisade värden

Redovisat värde är anskaffningsutgift minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

29
Hej,

konton i kontogrupp 25:
2512 Beräknad inkomstskatt
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515 Beräknad avkastningsskatt

Följande konto kan också varit motkonton:
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader

30
Hej,

det kan vara lite komplicerat att rätta till skattekontot i bokföringen om det har varit fel under en längre tid. Om saldot på konto 1630 är korrekt så borde det vara fel på några av motkontona (1640, 2510, 2512, 2710, 2730 och 2731). När det gäller konto 2710, 2731 och 2731 så borde dessa bara innehålla skulder för en månads preliminärskatt och arbetsgivaravgifter, om det har blivit fel här så får du justera differenserna mot kostnadskonton för lön och arbetsgivaravgifter.

Kontona för skatteskuld (2510 och 2512) kan ha differenser på grund av att den beräknade skatten inte stämmer överens med den slutliga skatten. Dessa differenser brukar bokföras som 8920 "Skatt på grund av ändrad beskattning".

Du måste rätta till balanserna genom att bokföra mot resultatkonton.

: 1 2 3 4 ... 84