Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Fia

#1
Tack så mycket för svaret! Måste fundera på det lite. Återkommer om jag har följdfrågor.

Ha en riktigt fin helg! :)
#2
Eller kan man göra likadant fast mot konto 2060, eget kapital? Det finns gott och väl pengar så det räcker på båda kontona, men det jag undrar över är alltså om det är ok bokföringsmässigt att göra så...
#3
Hej!

Hoppas någon kan hjälpa mig med detta:

Jag jobbar på en ideell förening sedan ungefär ett halvår tillbaka och sitter nu och grejar med bokslutet.

I den budget som styrelsen fastslog för 2016 har de räknat med ett underskott på ca 200 000 kr, vilket också blivit fallet. I en av budgetkommentarerna står det att 50 000 kan täckas upp via reserverade ändamålsbestämda medel 2088, medan resten, i samband med bokslutet ska tas från reservfond 2081.

På konto 2088 fanns det mycket riktigt 50 000 avsatt sedan tidigare år så den saken är klar. Men resterande 150 000 återstår. Styrelsen vill alltså gärna "visa upp" ett nollresultat. Kan jag bokföra, som sista verifikation för året, på följande sätt?

D 2081
K 8990 (övr. bokslutsdispositioner)

Och bifoga styrelseprotokollet där budgetkommentaren om att resterande 150 000 kr ska tas från reservfonden som underlag till verifikationen?

På detta sätt blir ju det redovisade resultatet 0, precis som styrelsen önskade. Eller?
#4
Löneadministration / Förskottssemester?
mars 07, 2011, 12:00:17 PM
Hej!

Finns det någon allmän praxis om hur mycket förskottssemester man brukar erbjuda sina nyanställda? Vi ar en person som har 32 dagars semesterrätt, och började sin anställning den 1 mars. Brukar man ge full semester redan första året eller brukar man erbjuda lite mindre, säg 20-25 dagar? Hur är det vanligast att göra?

Fia

#5
Bokslut och årsredovisning / Underlag personalnot?
februari 18, 2011, 10:48:01 AM
Hej!

Jag tittade på synpunkterna från våra revisorer på förra årets bokslut (som inte jag var inblandad i). De efterfrågade bland annat "underlag till personalnoten, medeltalet anställda osv". Var hittar jag ett sånt underlag inför årets bokslut?

Hälsningar Fia, som har tusen frågor och sliiter med sitt första bokslut...
#6
Skatt och deklaration / Konto 2510, skatteskulder
februari 17, 2011, 10:12:54 AM
Hej!

Jag arbetar på en stiftelse och sitter och sliter med mitt första bokslut. Jag har problem med konto 2510, skatteskulder, och skulle uppskatta lite hjälp otroligt mycket! I bästa fall har jag gjort rätt men jag skulle bli väldigt glad om någon ville titta på anteckningarna jag gjorde för att få koll på vad som är gjort, hur och varför, och ge mig några synpunkter.


Bokslut 2009
I bokslutet 2009 bokfördes årets skatt 37 225 kr på D8910, K2510 och löneskatten 16 985 kr på D7531, K2510. UB i bokslutet på konto 2510 blev ett debetsaldo på 2505 kr, vilket följde med som IB i 2010 års bokföring.

TAX 2010

Under året har jag bokfört alla inbetalda preliminärskatter på debetsidan på 2510 (kredit 1630, skattekontot). Det har därmed samlats ihop ett debetsaldo där, som blir ett tillgodohavande hos skatteverket, ett reserverat belopp, tills den slutliga skatten är uträknad.

I mitten av december kom slutskattesedeln. Hela det reserverade beloppet fördes då tillbaka till skattekontot (K2510, D1630). Samma dag belastades skattekontot med den slutliga skatten (D2510, K1630). Jag bokförde varje steg för sig, men kunde förstås lika gärna endast ha bokfört differensen mellan den debiterade preliminärskatten och den slutliga skatten.

Den slutliga skatten var 2708 kr lägre än den debiterade preliminärskatten. Denna summa ligger nu kvar som ett tillgodohavande på skattekontot (tillsammans med det tidigare saldot vi hade på skattekontot).

Bokslut 2010
I bokslutet 2010 måste årets skatt räknas ut och kostnadsföras på D8910 (Årets skattekostnad) och K2510.

Årets löneskatt är redan bokfört på D7531, K2510.

Blir det rätt på 2510 om jag fortsätter att bokföra så här, så att det rullar på på debetsidan på 2510 vid inbetalning från skattekontot och kreditsidan när skatten kostnadsförs eller fastställs?

Eller måste jag på något sätt stämma av den bokförda skatten från bokslutet 2009? (Den stämde med den slutliga skatten på 37 225 kr. Löneskatten diffade med en krona (16 985 kr kostnadsfört i bokslut 2009, 16 984 kr på slutskattsedeln.)

Ska jag på något sätt hantera den ingående balansen på 2505 kr på konto 2510? Eller ska jag, som sagt, bara låta det "rulla på"? Min bristande rutin gör att jag får svårt att se de logiska konsekvenserna av det hela...
#7
Å, men då förstår jag! Vi har en person som har varit sjukskriven länge och en till som var borta en månad. Det förklarar ju saken! Tack så jättejättemycket!  :)
#8
Tack så jättemycket för svar båda två! Men menar du verkligen att det "kan" diffa så mycket som det gör? Vi är bara 4 anställda...
#9
Hej!

Jag sitter som ensam ekonom på en mindre organisation och ska nu göra mitt första årsbokslut. (Läste till ekonom och blev klar för fem år sen, men har mest jobbat med allmän administration sen dess.)

Nu får jag inte semesterskulden att stämma alls. Jag arbetar med Visma Lön 300, och har bokfört enligt bokföringsunderlaget hela året. Enligt bokslutet 2009 låg semesterskulden på 184 414 kr. (Detta stämmer också med semesterskuldlistan som jag testade att printa ut från löneprogrammet som bokföringsbyrån vi använde oss av då körde med.)

Enligt semesterskuldlistan per 10-12-31 från Lön 300 låg semesterskulden då på 194 989,28 kr. Alltså en ökning med 10 575,28 kr från året innan.

Men detta stämmer inte med bokföringen. Saldot på 7290 (förändring av semesterlöneskuld) är -50 644,17 kr och konto 2920 (upplupna sem.löner) ligger på -133 769,83 kr. IB på 2920 är -184 414, så det stämmer ju...

Visst ska saldot på 2920 överensstämma med semesterskuldlistan som printas ut från löneprogrammet?

HUR ska jag få detta att stämma? Och var börjar jag???