Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - TimFaste

#1
Allmänt / SV: Betalning av faktura
april 15, 2011, 10:01:35 AM
Jo, jag förstod det! Men jag är ännu så länge ganska säker på att frågan om betalningen har skett på förfallodagen eller inte utgår ifrån mottagarsidan. Alltså - när finns pengarna på mottagarens konto.

Jag har sökt information om definitioner av detta, men misslyckats. Å andra sidan kan vi notera att myndigheter som t.ex. Transportstyrelsen, Skatteverket m.fl. hanterar räntor och förseningsavgifter ifrån den tidpunkt då pengarna finns på deras konto.

I dag är frågan kanske mer akademisk eftersom vi skickar våra betalningsuppdrag elektroniskt och därigenom finns pengarna i allmänhet på mottagarens konto samma dag.

Hur hanteras det praktiskt? Som en del i marknadsföringen (att bibehålla goda kundrelationer) tillämpar många leverantörer en lite mer pragmatisk syn på räntedebitering. I det affärssystem som jag använder finns t.ex. begreppet "Respittid". Jag kan alltså ange det antal dagar med vilket starttiden för ränteberäkningen ska senareläggas. På det sättet upplever kunden det som att jag inte räknar tiden förrän pengarna finns på mitt konto! Jag kan också ange en andra respittid som innebär att om jag får betalt inom den tiden så bryr jag mig inte om räntan över huvud taget.

Det kan också vara bra att tänka så här. "Vem är det som beräknar räntan? Är det inte betalningsmottagaren? Måste han/hon då ta reda på när kunden faktiskt skickade pengarna för att kunna göra denna beräkning? Det verkar inte rimligt, eller hur?"
#2
Om vi pratar "bokföring" så ska du ta fram en momsrapport för tiden fram t.o.m. den 31 mars 2011. I många program görs också momsombokningen per den 31 mars (tömning av konton för ingående och utgående moms varvid nettot bokförs som en skuld på konto 2650 eller en fordran på konto 1650).

Ifall vi tänker momsdeklaration till Skatteverket så skall denna momsdeklaration finnas hos Skatteverket senast den 12 maj. Per det datumet kommer momsen att belasta alternativt tillgodoräknas ditt skattekonto.

Om du har moms att fordra så bör du lämna in deklarationen så snart du kan eftersom pengarna betalas tillbaka till dig. Ifall du registrerat dig för att hantera skattedeklarationer och granska skattekonto via e-tjänsterna och din personliga e-legitimation så snabbar du upp processen med 2 veckor.
#3
Allmänt / SV: Betalning av faktura
april 12, 2011, 08:53:36 PM
Hm - jag tror att det är tvärtom. Fakturan räknas som betald när beloppet landat på mottagarens konto!
#4
Skatt och deklaration / SV: Återigen skattekontot
april 12, 2011, 08:52:06 PM
Du har så rätt så!

Kredit 1930
Debet 1630


Fördelen med att skilja på bokföringen av överföringen av pengar från bolaget till skattekontot och övriga transaktioner som inträffar på skattekontot är att du tar varje affärshändelse för sig. Dessutom, om du väljer att t.ex. avrunda beloppet som du betalar in till skattekontot uppåt till jämna 100-tal kronor, så påverkar det inte din kontroll av personalens källskatter, arbetsgivaravgifter, F-skatt och moms.
#5
Löpande bokföring / SV: Tjänstepension
april 11, 2011, 03:59:24 PM
Sitter och tittar i BAS-kontogruppens senaste utgåva av Redovisningshandboken 2011.

För självständigt beskattade verksamheter - som t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar och när det gäller anställda även handels- och kommanditbolag - så är det konto 2514 "Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader" som gäller. Det kontot torde också kunna användas för andra företagsformer.

Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter krediteras antingen konto 2940 eller respektive underkonto. Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 2943. Notera dock att 2943 inte är tänkt att användas för löneskatten avseende faktiskt utbetalda pensionsavgifter utan endast för upplupna (och därmed inte ännu avdragsgilla). De baseras på skulden på konto 2959 "Upplupna avtalade pensionsförsäkringspremier, deklarationspost". Det förklarar kanske varför det inte dyker upp i ditt SPC-program.
#6
Skatt och deklaration / SV: deklaration och inkråm
april 11, 2011, 10:04:55 AM
Om du har avregistrerat handelsbolaget så har de ju på det sättet tillräcklig information vid sin granskning. Å andra sidan kan en kompletterande bilaga förhindra onödiga frågor. Kryssa då för på huvudblanketten att en sådan bilaga finns.
#7
Själv tycker jag väl att ditt förslag är helt OK!
#8
Löpande bokföring / SV: Leasingperioden slut?
april 11, 2011, 09:53:23 AM
Om du förlänger leasingperioden så fortsätter du att bokföra avgifterna på samma sätt som du gjort tidigare. Undantaget kan vara att eventuell första förhöjd leasing ju s.a.s. är "förbrukad" och inte behöver hållas reda på. Eventuell sådan förutbetald kostnad bör vara nollad.
#9
Bokslut och årsredovisning / SV: oavslutat bokslut
april 06, 2011, 02:22:25 PM
Hur kommer det sig att han/hon jobbat i "ditt system" ... eller handlar det om din uppdragsgivares ekonomisystem?

Är bokslutet fastställt?

Vilken företagsform (AB/HB/EF/KB)?
#10
En metod:

Om det t.ex. är en dubbelbetalning så kan den felaktiga betalningen bokföras på konto 2440 debet och i leverantörsreskontran registreras som en för stor betalning.

När pengarna kommer tillbaka kör du mot konto 2440 och utjämning av samma leverantörsfaktura.

Det är möjligt att göra så om ditt affärssystem tillåter det (ibland går det att göra så även om systemet protesterar ett antal gånger).

En annan metod:

Kredit 19xx, 23xx eller aktuellt likvidkonto
Debet 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer

... och sedan

Debet 19xx, 23xx eller aktuellt likvidkonto
Kredit 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer
#11
Jo, jag har sett din fundering. Men t.ex. tycker att du ju bör ha fått dra momsen på specialutrustningen, för den ingick väl inte i bilen inköpspris - eller ...

Tips: Många väljer att köpa bilen exkl. utrustning som vinterhjul, motorvärmare m.m. Sedan får de en separat faktura på dessa prylar inklusive eventuell montering och - voala! - man får dra hela momsen.

När det gäller avskrivningar under försäljningsåret så finns det två skolor. En som inte skriver av för innehavstiden under det år som anläggningstillgången avyttras. Och alltså en falang som gör det. Den senare åsikten stöds av en del sakkunniga personer. De som inte gör några avskrivningar menar att den vinst eller förlust som uppstår vid avyttringen löser hela frågan om årets avskrivningar ...

Sedan har jag en fundering till. Varför bry sig om kvarvarande specialutrustning? Är den så "universell" att du t.ex. skulle kunna sätta ut den på Blocket och få vettigt betalt för den?

#12
Allmänt / SV: Enskild firma
april 02, 2011, 11:10:37 AM
Alternativ 1 är korrekt.

Förstår inte den därpå följande frågan. "... säljer ... bara tjänster"? Då finns det ju ingen materialförsäljning?

Om fakturan endast gäller tjänster så blir det 50 %-igt avdrag på hela fakturabeloppet.
#13
Löpande bokföring / SV: Sista bokföringen
mars 31, 2011, 05:40:57 PM
Knappast. För det första är det ett så obetydligt belopp och för det andra fanns denna fordran som jag förstår det upptagen i ert sista bokslut.
#14
Löneadministration / SV: Spara sjukintyg
mars 31, 2011, 09:14:41 AM
Dokumentet är väl ingen redovisningshandling som ur den synvinkeln bör sparas i 7 år, men ofta är det bra att ha kvar underlag för löneutbetalningar, tillägg och avdrag åtminstone för några år.
#15
Hej "Porlan"!

Du får se mina kommentarer som ett inlägg med lite kommentarer kring ansvarsfrågor m.m. När du började för 10 år sedan fanns det ingen "Svensk standard för redovisningstjänster" (REKO), det fanns inga auktoriserade redovisningskonsulter etc. Nu för tiden finns det däremot ett regelverk som vi kan kolla i.

Det regelverket bygger på vissa fundamenta:
- det upprättas alltid ett avtal mellan konsulten och uppdragsgivaren där det tydligt framgår vem som ska göra vad
- konsulten har ett strikt ansvar att följa gällande lagar och normer samt att ge uppdragsgivaren korrekt och tydlig information
- uppdragsgivaren har alltid ett fullständigt ansvar för sin egen verksamhet och de uppgifter som lämnas till myndigheter etc - även om konsulten gjort ett fel.
- om konsulten har gjort ett fel som orsakar uppdragsgivaren skada så kan ersättning bli aktuell (inget nytt för REKO)

En av de mer komplicerade uppgifterna som vi som redovisningskonsulter har är att informera så att uppdragsgivaren förstår. Alltför ofta slutar vi i "informationen mottagen men fattar ingenting!" Ofta är det båda parters fel.

Det är ett bekymmer att du vet att det finns något som kallas periodiseringsfonder och att du kanske har någon/några sådana i bagaget. Du borde vid varje årsslut ha haft full koll på aktuella avsättningar till periodiseringsfonder - för din egen skull! Personligen anser jag att periodiseringsfonder är pest, usch och fy för enskilda näringsidkare eftersom de ligger där som tickande bomber. Inte bara med skatt utan också med egenavgifter! Dessutom gör gällande skatte- och redovisningsregler det ännu besvärligare eftersom man inte ser denna information i redovisningen!

Å andra sidan - om du nu lämnade över deklarationer och redovisningsinformation för de senaste sju åren - så borde redovisningskonsulten ha lyckats gräva fram informationen åt dig. Ifall det var svårt så fanns den hos Skattemyndigheten - som du ju numera är väl medveten om.

Är detta något som "kan hända"? Låt oss säga så här; det "bör inte hända". Men för att det inte ska hända ställs det krav både på dig och din redovisningskonsult. Eftersom du är företagare så måste ekonomin vara ditt ämne vare sig du vill det eller inte.

Ditt val av byrå/person ska - förutom personkemi som är viktig för att kommunicera information - bygga på ömsesidiga tydliga krav som är fästa på papper i form av ett Uppdragsavtal. Om det är en stor byrå så finns där säkert både bra och dåliga konsulter. Kolla med kollegor och andra företagare vilka de anlitar, och varför ... Om de säger att de har en "besvärlig" redovisningskonsult som inte sväljer allting och som ställer krav, så kan det vara ett gott tecken ...