Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Fredrik Stigsson

: 1 2 3 ... 84
1
Löpande bokföring / SV: Avräkna fastighetsförsäljning mot hyresförlust
« skrivet: april 27, 2018, 08:34:15 AM »
Hej!

Ja, du kan bokföra hyresförlusten som en kundförlust nu. Det kan man göra när en kund har gått i konkurs, er fordran på konkursboet är oprioriterad (förmånsrätt).

2
Allmänt / SV: Senaste olästa trådar
« skrivet: april 09, 2018, 02:22:08 PM »
Hej!

Verkar som att det går att nå olästa trådar via en blå stjärna till vänster om en kategori, jag har även lagt till en länk under "Visa de senaste inläggen på forumet.".

3
Allmänt / SV: Senaste olästa trådar
« skrivet: april 06, 2018, 08:56:41 AM »
Hej,

tack för ditt meddelande. Jag har bytt till ett mobilanpassat tema men det verkar inte ha alla funktioner i standardtemat. Skall kolla vidare på det här, jag har inte själv använt "Senaste olästa trådar" utan har hittat nya inlägg via Visa de senaste inläggen på forumet. i foten.

4
Löpande bokföring / SV: Inköp tjänster EU och utland/tredje land
« skrivet: mars 16, 2018, 08:24:32 AM »
Hej!

Du behöver inte skilja på momsen när det gäller EU eller Utland, momsen redovisas i samma rutor i skattedeklarationen för moms. Du måste däremot särskilja skatteunderlaget för omvänd skatt vid inköp från annat EU-land och skatteunderlaget för omvänd skatt vid inköp från land utanför EU.

Ett sätt att lösa detta problem på är att använda ett justeringskonto, exempelvis konto 4599 Justering, omvänd moms.

Exempel:
2440 Kredit; 10 000
6520 Debet; 10 000 // Kostnad
4599 Kredit; 10 000 // Justering
4535 Debet; 10 000 // Justering
2614 Kredit; 2 500
2645 Debet; 2 500

Konton från Bas 2018
4415   Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4416   Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms
4417   Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms
4425   Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4426   Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %
4427   Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %
4515   Inköp av varor från annat EU-land, 25 %
4516   Inköp av varor från annat EU-land, 12 %
4517   Inköp av varor från annat EU-land, 6 %
4518   Inköp av varor från annat EU-land, momsfri
4531   Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms
4532   Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % moms
4533   Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % moms
4535   Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %
4536   Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %
4537   Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %
4538   Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri
4545   Import av varor, 25 % moms
4546   Import av varor, 12 % moms
4547   Import av varor, 6 % moms

5
Allmänt / SV: Tjänstebil
« skrivet: mars 16, 2018, 08:12:09 AM »
Hej!

En nackdel med förmånsbil jämfört med privat bil är den skattefria milersättningen. Milersättning för tjänstekörning är skattefri upp till ett visst gränsvärde och milersättning som överstiger skattefritt gränsvärde är skattepliktig. För år 2017/2018 är den skattefria ersättningen för tjänstekörning 18,5 kr/mil om egen bil används, 6,5 kr/mil om tjänstebil som drivs med diesel används och 9,5 kr/mil om tjänstebil som drivs med annat än diesel används.

Du kan dock låta företaget betala drivmedlet, privat körning blir då förmånsbeskattad.

6
Löpande bokföring / SV: Leasing eller köp?
« skrivet: februari 16, 2018, 08:33:07 AM »
Hej!

Bra att det har löst sig, tack för att du delar med dig.

7
Bokslut och årsredovisning / SV: fortsätta fakturera kund i konkurs
« skrivet: januari 26, 2018, 09:47:57 AM »
Hej!

Ja, hyran för år 2017 bör bokföras som en förlust. Borgenärer med oprioriterade fordringar får sällan betalt, de med prioriterade fordringar har rätt till full betalning först. Om ni skulle få betalt så kan ni bokföra det här som en intäkt när det inträffar.

I konkurs får endast en fordran som har uppkommit innan konkursbeslutet meddelades göras gällande, det finns därför ingen anledning till att fakturera ett företag som har gått i konkurs.

8
Löpande bokföring / SV: Interimsposter -arbetssätt
« skrivet: januari 05, 2018, 10:05:08 AM »
Hej!

I Visma Administration 2000 kan du utföra periodiseringar utifrån konteringsmallar som du har skapat. Gå till Bokföring/Konteringsmallar och skapa en ny konteringsmall där du anger Periodisering/Fördelning som typ. Gå sedan till Bokföring/Periodisering, där finns det en knapp som heter "Utför periodiseringar", när du trycker på denna knapp så kommer det att skapas en verifikation utifrån den konteringsmall som du skapade tidigare.

Du kan periodisera en leverantörsfaktura, när du redigerar en leverantörsfaktura finns det en knapp "Periodisera" bland kommandon. Du kan också periodisera en kundfaktura, när du redigerar en kundfaktura finns det en knapp "Periodisera" bland kommandon.


9
Löpande bokföring / SV: Inbetalning bilförmån
« skrivet: januari 05, 2018, 09:06:15 AM »
Hej!

Om du bara betalar ut lön en gång per år så räcker det med att du redovisar bilförmånen bara vid detta tillfälle. Du behöver inte göra en inbetalning utan kan göra ett nettolöneavdrag, ett avdrag från din nettolön.

Du måste ta upp bilförmånen som "Skattepliktig bilförmån utom drivmedel" vid ruta 013 i kontrolluppgiften och ange nettolöneavdraget för bilförmånen vid "Betalt för bilförmån" på kontrolluppgiften.

61 kap. Värdering av inkomster i annat än pengar Innehåll (Inkomstskattelagen)

10
Hej,

du kan bokföra fakturan för sig och kreditfakturan för sig. Det går ganska snabbt och blir mest korrekt.

Exempel, faktura:
1510 Kundfordran; Debet; 12 500
2611 Utg moms 25%; Kredit; 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 %; Kredit; 10 000

Exempel, kreditfaktura:
1510 Kundfordran; Kredit; 12 500
2611 Utg moms 25%; Debet; 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 %; Debet; 10 000

11
Allmänt / SV: Kundfråga angående Klarna
« skrivet: december 01, 2017, 10:58:47 AM »
Hej,

jag ser inga problem med det upplägget.

12
Skatt och deklaration / SV: Aktiebolag ej aktivt
« skrivet: november 24, 2017, 08:21:58 AM »
Hej,

du måste lämna in årsredovisning och inkomstdeklaration även för ett aktiebolag som är inaktivt.

13
Bokslut och årsredovisning / SV: Årets skattekostnad vid förlust
« skrivet: november 17, 2017, 07:48:25 AM »
Hej,

om du inte har några ej skattemässigt avdragsgilla kostnader och/eller några ej skattepliktiga intäkter så är den skattemässiga vinsten 120 000 SEK (200000-80000). Årets skatt blir då 26 400 SEK (120000*0,22). Underskottet om 80 000 SEK från föregående år redovisar du vid punkt 4.14 a. "Outnyttjat underskott från föregående år" i INK2.

Bokföra årets skatt
2510 Skatteskulder; Kredit; 26 400
8910 Årets skatt; Debet; 26 400

Årets resultat blir 173 600 SEK (200000-26400)
2099 Årets resultat; Kredit; 173 600
8999 Årets resultat; Debet; 173 600

14
Löpande bokföring / SV: Bokföra kreditering / retur från Klarna
« skrivet: november 10, 2017, 08:55:40 AM »
Hej!

Ger ett exempel utan att veta hur Klarnas avgifter ser ut.

1, Försäljning 20 000 SEK
1930 Bankgiro; Debet; 18 500
2611 Utgående moms, 25 %; Kredit; 4 000
3051 Varuförsäljning, 25 %, SE; Kredit; 16 000
6062 Avgift till klarna; Debet; 1 200
2641 Ingående moms; Debet; 300

2, Kreditering, 20 000 SEK
2493 Skuld till Klarna; Kredit; 20 000
2611 Utgående moms 25 %; Debet; 4 000
3051 Varuförsäljning, 25 %, SE; Debet; 16 000

3. Försäljning 12 500 SEK (Dras från skuld till klarna)
2493 Skuld till Klarna; Debet; 11 562,50
2611 Utgående moms, 25 %; Kredit; 2 500
3051 Varuförsäljning, 25 %, SE; Kredit; 10 000
6062 Avgift till klarna; Debet; 750
2641 Ingående moms; Debet; 187,5

15
Löpande bokföring / SV: KOMMISSION VMB
« skrivet: november 10, 2017, 08:39:50 AM »
Hej!


NU TILL FRÅGAN
kan jag sluta där eller måste jag bokföra momsen för detta direkt när vi säljer på kommission. eller kan jag göra den som vanligt eftersom att dessa siffror också kommer att läggas på 4021 och 3021 där jag senare kommer att göra som exemplet ovan inför momsperioden.


Ja, du kan tillämpa förenklad VMB även när du säljer på provision (kommission).

Utdrag från Skatteverket:
"När inköpspriset eller försäljningspriset inte är känt för den enskilda varan får du använda en förenklad beräkningsmetod. Det gäller när varor köps eller säljs i klump, till exempel en frimärkssamling eller en låda böcker."

: 1 2 3 ... 84