Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Andreas

: 1
1
Löpande bokföring / Inköp tjänster EU och utland/tredje land
« skrivet: mars 13, 2018, 12:21:53 PM »
Sitter och grubblar över hur jag enklast skall boköra momsen vid omvänd skatteskydlighet för att särskilja EU och Utland (utanför EU).

Tex på en faktura för en tjänst inom EU.
Kredit
6520
2645

Debit
2440
2614

På Skattedeklarationen skall dock inköp både från EU och utland redovisas. Hur skall detta hanteras i den löpande bokföringen? Ska jag använda andra konton än 2645 och 2614 för utländska tjänster eller hur är turerna?


2
Bokslut och årsredovisning / Verifikat skatt på årets resulat
« skrivet: augusti 31, 2016, 09:20:22 AM »
Behöver hjälp så att jag tänker rätt i resonemanget nedan. Vet inte om jag bara krånglar till det för mig själv.

Föregående år visade det sig på slutskattebeskedet att jag betalat 94 kronor för mycket i skatt. Detta fördes över till 8920 Skatt på grund av ändrad beskattning och saldot på kontot är -94 kronor.

Nu skall jag beräkna skatt på innevarande år. Resultatet är för att göra det enkelt 1000 kronor på raden för Resultat efter finansiella poster.

Hur kommer verifikatet för Skatt på årets resultat att se ut?

3
Bokslut och årsredovisning / Kapitalförsäkring, riskpremie och avkastningsskatt
« skrivet: december 15, 2013, 10:34:31 PM »
Dags för bokslut i mitt AB och har en orealiserad kapitalförsäkring.
På denna har det under året dragits avkastningsskatt och riskpremie. Avkastningsskatten har dragits av Avanza.

Hur skall detta bokföras. Är det beräknad avkastningsskatt? Ser ju ingrepp skattekontot för detta.
Behöver alltså bokföringshjälp för både avkastningsskatt och riskpremie.

Tack

Andreas

4
Löpande bokföring / Emission och bokföring mellan två bolag
« skrivet: juni 11, 2013, 04:47:03 PM »
Skulle behöva lite vägledning i följande transaktion:

Bolag A AB startas under 2012 och utvecklar i egen regi programvara. Dvs denna har inte något bokfört värde.

Under året avyttras programvara till Bolag B AB. För detta får Bolag A betalt i aktier i Bolag B.

Hur borde denna transaktion se ut. Finns det något sätt att dels sätta ett värde själv på den egna programvaran men framförallt hur blir transaktionen. Skall det ses som en ren försäljning där man istället för pengar får betalt i aktier?

Tacksam för all hjälp :)

5
Löpande bokföring / Slutskattebesked 2012
« skrivet: mars 13, 2013, 03:13:33 PM »
Fick för ett tag sedan mitt slutskattebesked. Skatteverket kom fram till en något mindre skatt än vad jag själv hade räknat ut. Diffen är ca 5kr. Dock så har det tickat några kronor ränta under tiden.
Det jag har bokat upp som skatteskuld ligger idag på konto 2510. Hur skall jag nu kontera för att stämma av allt med slutskattebeskedet.

Tack
Andreas

6
Bokslut och årsredovisning / Räntekostnad på Skattekonto
« skrivet: januari 27, 2013, 02:22:00 AM »
I samband med bokslut upptäckte jag att jag hade en liten skuld på mitt skattekonto. Kostnadsränta 9kr.
Jag bokförde då enligt:
8423 Debit 9
1630 Kredit 9

Blir detta korrekt i bokslut osv. Eller skall jag boka upp det på något annat ställe. Nu blir det en negativ post på 9kr under "Övriga kortfristiga frodringar"

Andreas

7
Löpande bokföring / Löneavdrag är en intäkt?
« skrivet: december 17, 2012, 09:11:22 PM »
Ponera att man vill ge anställda möjlighet att plocka ut kläder från sin nettolön. Vi säger en jacka som bolaget har köpt in för 1000kr exkl moms. Om löneavdraget görs med 1000 kr uppkommer då en utgående moms eller hur fungerar det. Dvs är ett avdrag att likställa med en försäljning och därmed momspliktig?
Jackan är i det här fallet något som används i tjänsten (men kan då även användas hos andra arbetsgivare)

Tack
Andreas

8
Bokslut och årsredovisning / F-skatt mm i samband med bokslut
« skrivet: juli 05, 2012, 02:04:11 PM »
Det har nu blivit dags att göra bokslut för räkenskapsår som slutade 30/6.
Jag har några frågor som ni gärna får hjälpa med:

a) Den sista preliminärskatten debiteras mitt skattekonto nu i mitten av juli. Hur bokas denna upp i samband med bokslut?

b) Ponera att jag kommer fram till en skatt på 20 000 kr och har betalat in 10 000 kr i preliminärskatt på konto 2519. Hur bokförs då detta i samband med bokslut?

c) Har en liten kostnadsränta på Skattekonto (10kr) skall denna bokas upp i samband med bokslut?

Andreas

9
Löpande bokföring / Felaktig bokning och momsrapport
« skrivet: juli 05, 2012, 01:26:11 PM »
Noterade ett klantfel i min bokföring.

I slutet av april ställde jag ut en faktura på 15 000 kr exkl moms. Denna bokades felaktigt upp som 20 000 kr exkl moms.
I juni deklarerades alltså sedan ett felaktigt belopp till Skatteverket. Dvs 5 000 kr högre färsäljning och därmed 1 250 kr mer i moms.

Hur korrigerar jag detta?

Andreas

10
Löpande bokföring / Betalning felaktig fatkura
« skrivet: maj 24, 2012, 09:00:58 AM »
Stötte på ett litet problem:

En faktura blev utställd på mig på 1500 NOK som jag betalade i samband med mottagande. När pengarna gått iväg visade det sig att jag betalat till fel bankkonto (svenska istället för norska) Bolaget gjorde då en återbetalning.
Samtidigt betalade jag 1500 NOK nu till det norska kontot. Hur bokförs detta smidigast.

Den felaktiga utbetalnigen
K 1930 1500
D 6090 1500

Återbetalningen
K 6090 1500
D 1930 1500

Nya betalningen
Den felaktiga utbetalnigen
K 1930 1500
D 6090 1500

Funkar det?

11
Skatt och deklaration / Frågor om Inkomstdeklaration 2
« skrivet: april 27, 2012, 02:07:04 PM »
Ska ge mig på inkomstdeklaration 2 för första gången :)

Det är för bolagets första räkenskapsår.

I resultaträkningen så finns det ett fält för "Skatt på årets resultat" (3.26) antar då att det avser det aktuella räkenskapsåret.

På 4.3 står det sedan "Bokförda kostnader som inte ska dras av"
a) "Skatt på årets resultat" för jag här alltså tillbaka skatten?
c) "Andra bokförda kostnader" är det ej avdragsgilla kostnader som skall in där?

Ja, hoppas någon förstår mina frågor :)

Andreas
12
Löpande bokföring / Bokföra aktier
« skrivet: april 12, 2012, 10:42:29 PM »
Har lite överlikvid i bolaget som jag köpt aktier i Volvo för.
Jag har fört från check till depå
1942 D
1930 K

Men jag har blivit osäker på vilket konto själva aktieinköpet skall bokföras på.

Ponera att jag köper aktier för 100 000 kr inkl courtage och om ett år säljer för 150 000 inkl courtage. Hur skulle det i sådana fall bokas upp?

tack

Andreas

13
Löpande bokföring / Bokföring hyresintäkter
« skrivet: augusti 11, 2010, 01:17:11 PM »
Behöver sätta mig in i hur bokföring av transaktioner går till i ett bolag som hyr ut lägenheter.

Dels så är jag osäker på hur en hyresavi skall bokföras. Jag antar att den skall gå in direkt som en Kundfodran vid avins utskick?

Tänker mig sedan följande flöde för själva transaktionerna

Ex 2010-05-03
Avier för tre månader går ut (4000kr/mån)

1511 Kundfodran 12 000 (debet)
2971 Förutbetalda hyresintäkter 12 000 (kredit)


Betalning inkommer

2010-05-31
1940 Bank 4000 (debet)
1511 Kundfodran (kredit)

2010-06-01
2971 Förutbetalda hyresintäkter 4 000 (debet)
3911 Hyresintäkter 4 000 (kredit)


Är detta något som fungerar?

Tack!

Andreas

14
Skatt och deklaration / Ej momspliktigt bolag
« skrivet: augusti 10, 2010, 04:38:05 PM »
Ett fastighetsbolag behöver som bekant inte vara momsregistrerat, men man kan ansöka om frivillig moms.

Har då en fråga hur det blir med själva bokföringen.
Ponera att jag köper in byggmaterial för 10 000 kr exkl moms.
Kostnaden för bolaget är då 12 500kr. Men hur skall jag bokföra själva momsen, som jag inte får dra av. Övriga kostnader?

Tack på förhand!

Andreas


: 1