Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Ämnen - Kiki

#1
Löpande bokföring / om fakturan bestridas
maj 09, 2017, 04:09:38 PM
Hej,

hur går jag tillväga om vi fått en faktura vi bestrider?Även påminnelsen bestrider vi. Hur gör jag rent bokföringsmässigt, framför allt momsen?

Tacksam för hjälp.
// 8)
#2
Hej,

vi har i en tidigare tråd pratat om det här med förbättringsutgiften på annans fastighet, där vi sagt att det är ok att skriva av i takt med hur länge hyresavtalet gäller.
Nu får vi detta år ännu mer utrymme vi kan hyra och blev frågade om vi kan tänka oss förlänga själva hyresavtal.
Förra årets utgifter har jag lagt på 4 år (så länge avtalet skulle gälla).
Utgiften i år 3 år (så var det planerad).

Om vi nu bestämma oss att förlänga avtalet ytterligare 2 år, skulle så klart detta årets utgift påverkas. Men hur jag med förra året som jag lagt på 4 år. Får jag skriva av det i den planerade takten eller ska jag lägga ingående värdet på årets utgifter och fördelar avskrivningen på den nya avtalslängd?
Låter kanske mer rimligt eller?

Tack för hjälpen...

//
#3
Löpande bokföring / Utbildning kund
mars 16, 2017, 09:59:51 AM
God morgon,

hur hanteras utbildning (en dag) ett AB arrangerar för sina kunder för att få bättre koll hur saker utförs på rätt sätt?
Vi står för fika, mat och utrustning som behövs för ca. 10 personer.
Hur gör jag, och är det avdragsgiltig?

// 8)
#4
Bokslut och årsredovisning / ställda säkerhet
mars 14, 2017, 01:44:39 PM
Hej ,
funderar på hur jag ska redovisa säkerheter i årsredovisningen (AB-K2).

Vi fick en checkkredit från banken för att kunna vara likvid när det behövs.
Vid bokslutsdatum har vi inte stått i minus på detta kontot, dvs. behövde inte krediten.

Brevet från banken innehåller ett belopp under rubriken: Företagsinteckningsbrev, sen anges kontonummret som berörs samt hur högt själva krediten är.

Vad ska jag ta upp nu i årsredovisningen? Enligt vad jag förstår gör jag så här:

Ställda säkerheter:
Företagsinteckning        Belopp: XXX


Rätt??
// ::)
#5
Hej,

jag ska redovisa personalkostnader i årsredovisningen, gällande AB enligt K2.
I min balansräkning är ju alla kostnader med gällande personal. Sen finns det en not med tilläggsupplyssningar.
Vilka detaljerade uppgifter uppgifter om personalen ska jag lämna? Hittar inga exempel eller en förklaring K2 reglarna.
Jag tar inte med förmåner eller dylikt, men behöver jag ta upp utbildningskostnader och en kostnad för sjuk och hälsovård.

Jag har löner och andra ersättningar: lön och semester
Sociala kostnader och pensionskostnader: som det låter, sociala kostnader samt pension

I båda rubriker passar utbildning inte riktigt. Behöver det lämnas en särskild uppgift om detta överhuvudtaget?

Tack för hjälpen

// 8)
#6
Löpande bokföring / Kreditfakturan saknas
januari 27, 2017, 02:11:56 PM
Hej,

jag har följande fråga.
Gäller AB, kontantmetod.

Vi fick en faktura datum 16.12.2016 på 6000,- plus 25% moms.
Det har funnits diskussion om att vi ska få en kreditnota. Den har tyvärr inte kommit hittills, och eftersom den, som tar hand om det, är på semester, räknar jag inte med en lösning innan momsdeklarationen behöver lämnas.

Om vi nu verkligen få kreditnotan så utställs den väl med datum år 2017. Om jag förstår det rätt ska denna händelse sen bokförs och moms redovisas i den period krediteringen sker?
Hur hanterar jag då fakturan från 2016?
Och vad händer om jag nu beslutar att inte ta upp faktura och leverantören ångrar sig med att kreditera beloppet? Då stämmer varken min momsdeklaration och mitt resultat.....

Någon som vet hur det kan lösas?

Tack så mycket..
//
#7
Löpande bokföring / Periodisering eller inte?
september 12, 2016, 03:25:01 PM
Hej,

vi behöver skaffa ett lager. Innan det befintliga utrymme som ska hyras kan användas som lager för ut- och ingående godshantering behöver vissa gräv/betongarbeten utföras.

Låt oss anta att kostnaderna kommer att hamna på ca. 200 000 sek netto.
Hur ser kostnadsfördelningen ut? Måste vi avskriva detta? Vi kommer fastställa hyran på 4 år och sedan ska vi förhandla vidare.
Då vi framförhandla ett 4 års avtal var min tanke att skriva av detta på 4 år.  Är det rimligt eller finns det något lag som styr detta?

tack för hjälpen...
// 8)
#8
Skatt och deklaration / inköp utanför EU
maj 27, 2016, 10:09:57 AM
Hej,

vi har nu köpt varor från ett land utanför EU.
Nu undrar jag hur jag ska bokföra det.

Leverantörsfakturan avser
1225€ för varan
95€ för transport.
Leverantören har tagit över jobbet med tullverket.

Jag har nu bett om underlag från deklarationsombud i sverige.


Det står beräkning moms:
moms gr. belopp: 95 beräknad moms 23

Så momsen har tydligen beräknats på transportkostnader. men ska jag inte redovisa moms även för varan?

Någon som kan vägleda mig lite?

// 8)
#9
Löpande bokföring / Utgifter mässa
februari 16, 2016, 04:04:01 PM
Hej,

hur ser det ut med utgifter för förfriskningar på mässa.

Förfriskningar i form av läsk, kaffe, tee kommer att erbjudas till besökare i montern.
För dem som jobbar i montern kommer därutöver finnas lite fingerfood så att man inte behöver lämna montern när det blir dags till lunch. Något ska vi ju äta och så klart bjuda man till dem som ställa upp till hjälp i montern.

Hur ska det hanteras? Som löpande kostnad, eller ska det bokföras som ej avdragsgill kostnad för extern representation?
En kaffemaschin behöver ju också anskaffas.

Tack för hjälpen

//
#10
Bokslut och årsredovisning / årsredovsning licenser
februari 11, 2016, 02:50:33 PM
Hej,

en programvarulicens har bokförts som immateriell tillgång och skrivs av på 3 år.
I tidigare årsredovisningar finns min tilläggsupplysning om hur många % anläggningstillgångarna skrivs av. Jag har angett 20%. Kan jag tillägga att programvarulicenser skriva av på 3 år?
Eller finns det ett bättre sätt att ange det här, för 20% stämmer ju inte här?
Eller finns det ett föreskrivet sätt för det här? Jag hittar dock ingenting lathunden.

Tack på förhand.
// 8)
#11
Bokslut och årsredovisning / Nettoomsättning
februari 11, 2016, 02:22:55 PM
Hej,

jag håller på med årsredovisning för 2015.
Ett AB som använder K2.

Jag undrar en sak om nettoomsättning. En inkomst på grund av avyttring bilar tar jag upp det i mitt sammandrag "nettoomsättning" eller måste det finnas en egen specificering på det?
Avyttring är ju inte riktigt en nettoomsättning från huvudverksamheten utan en övrig rörelseintäkt.
För enkelhetens skull och eftersom beloppet inte mycket högt skulle jag helt enkelt slå ihop nettoomsättning+avyttrig= redovisat post i förvaltningsberättelsen under rubrik nettoomsättning.

Är det ok?
Tack för hjälpen-

// 8)
#12
Skatt och deklaration / avskrivning igen
februari 05, 2016, 01:31:51 PM
Hej,

jag fastnar som vanligt vid avskrivningar.

Jag skriver av enligt plan med 20% för varje inventarier.

Jag har ett ingående värde på 120 000sek
köpt under året 87 000 sek

Jag har ett excel blad där jag antecknar anskaffningskostnader, avskrivningstid på 5 år och skrev in avskrivningsbelopp per år.

Nu hamnar jag på uttalanden att det finns ett värde jag inte får understiger? Eller snarare att jag inte får skriva av för mycket?

Men om jag nu jämnt skriva av 20% per inventarie per år, samt gör ett inköp då blir mitt belopp ju högre så klart.

Exempel utifrån mina siffror:
120 000 + 87 000= 207000

då jag även har en immateriell tillgång på 30 000sek som skrivs av över 3 år

har jag ett avskrivningsbelopp på ca. 86 000 sek

dessutom har jag överavskrivningar kvar från första året när vi startade vårt AB som ska återföras 20 000sek.


Är detta ok?
Enligt huvudregel får jag endast skriva av med 30% på hela ingående värdet, men för kompletteringsregeln fungerar det ju inte...eller hur? Då har jag ju i alla fall ett högre avskrivningsbelopp än 20% eller 30% av ingående värdet.

Jag letade runt redan väldigt mycket...men tror att det kan lett leda till fel.

Jag tackar i förväg för er hjälp!!

// 8)
#13
Bokslut och årsredovisning / korrigering föregå.år
januari 27, 2016, 02:52:12 PM
Hej,

nu när jag närmar mig bokslutsarbete har jag upptäckt ett fel som jag gjorde 2014.

Jag har nu en ingående balans på kontot 1790 på 2000,- som borde vara 0,-.
Hur får jag rätt på det smidigast? Finns det något nedskrivningskonto?
Det handlar inte om en intäkt eller så.

Tack för hjälpen.
// 8)
#14
Löpande bokföring / Valutakonto
januari 26, 2016, 10:33:23 AM
Hej,

jag tänkte kanske det finns intresse att bolla erfarenheter gällande valutakonto. Jag tycker det är rätt komplicerade och ekonomisk inte särskild fördelaktigt. Därför att:

jag köper € för att jag vill undvika differenser vid EU handel eller mellan affärspartner i Sverige där faktureringen sker i €.
MEN...hur bokför jag då just inbetalningen några veckor efter fakturadatum där valutan har förändrats? Då väl antingen med kursen just på inbetalningsdagen, alternativ till kursen skatteverket har fastställt vid månadsskifte. Så....var är mitt fördel nu? Det kan ju innebära att man går med förlust med några affärer. Det är ju bland annat just därför att man har ett € konto för att slippa risken med valutasvängningar. Att bara bokföra kursförlust/vinst ger ju ingen stabilitet i företaget.

Dessutom köpte jag € i december där kursen var bra, men utnyttjade inte mina € fram till årsskifte. Detta innebär nu att jag måste värdera om mitt valutakonto till bokslutsdagen med kursen skatteverket har fastställt (9,2507) men som en sämre kurs än jag köpte. Jag tycker inte att det kan vara meningen med ett valutakonto i företaget.

Någon här som har har liknande tankar? Eller som har förslag till ett bra och ekonomiskt tillvägagångssätt? Skulle Sverige göra det som Danmark där kursen är stabilt trots egen valuta skulle det underlätta mycket.

// 8)
#15
Löpande bokföring / Personalfest
december 22, 2015, 03:29:20 PM
Hej,

jag förstår inte riktigt reglaran kring personalfest.

Företaget har betalt för en personalfest (2 personer).
Sammanlagt: 1470 sek
varav mat: 677
dricka: 793 (starköl och vin)

moms 12% 72,57
moms 25% 158,60

nu hade jag förstått att 90 sek netto är avdragsgill.
hur gör jag med momsen? Jag fattar inte reglarna, och blev nu ännu mer irriterad att momsunderlaget på mat inte får överstiga 180sek?

Jag tycker det låter krångligt, någon som kan ljusa upp det hela?

Tack på förhand.

Och God Jul till ER alla!!  :)

// 8)
#16
Hej,

för att undvika statlig inkomstskatt ska löner ligga under brytpunkten.
Vilka löner räknas in då? Dem som ska ingå i året eller dem som verkligen har betalats ut under året?
Det jag är ut efter är ju i kontrolluppgifter som skickas till skatteverket ingår ju egentligen en månadslön (dezember lön) som betals ut i januari. Samma med dezember lön som inte ingår i kontrolluppgift på grund av den redovisas för i januari året efter?

Vad är det som räknas med?

Samma med pension underlag. Vi kan göra avdrag för pension med 30% av lön under året 2015. Vilka lön räknas , det som utbetalas, eller det som faktiskt kostar företaget per år? Eftersom våra löner inte är samma varje månad skiljer sig beloppen nämligen.

Tack för hjälpen.

// 8)
#17
Skatt och deklaration / Utdelning
december 02, 2015, 04:18:05 PM
Hej,

jag förstår inte riktigt hur man nu gör vid utdelning.
Lite fakta.

Aktiebolaget ägs av 2 delägare sedan 2010. Aktierna är fördelade 10/90.
Båda är anställda som företagsledare i bolaget.

Av enkelhetens skull vid deklaration har jag använd förenklingsregeln. Blankett K10.
Hittills har ingen av dem gjort en utdelning.
Så det finns sparad utdelningsutrymme. Företaget har gått med vinst alla år.

För att endast betala 20% skatt på utdelning vad ska jag beakta?

Allt som jag läser känns otillräckligt i fråga om tillförlitligt men förståelsebar information.

Finns det någon som kan förklara lite hur man gör, alternativt vilken bok beskriver detta ämne?

Tack för hjälpen
// 8)
#18
Skatt och deklaration / julgåva och jubileum
november 09, 2015, 01:59:46 PM
Hej,

jag har några frågor angående gåvor:

1)
hur ser det egentligen ut vid köp av julgåva köpt utomlands? Exempelvis i Tyskland, hur ser det ut med momsen? För det får ju inte kosta mer än 450sek inkl. moms.
2)
Är det skattefria beloppet ex frakt? Jag tror det var exklusive, rätt?
3)
Jubileumsgåvan kan lämnas vid 15års, 20års 25år....osv. Är detta endast ett förslag? Alltså kan jag även säga att vårt företag firar även 5 års och 10års jubileum och kan skänka bort en jubileumsgåva  till anställda /företagsledare?

Tack för lite vägledning.
// 8)
#19
Bokslut och årsredovisning / Kronofogden
oktober 27, 2015, 04:42:44 PM
Hej,

vi har följande situation:

vi sålde varor som vi aldrig fick betalt för. Har fått utslag av kronofogden, så skulden är fastställt. Hela detta ärende dröjer nu sedan många månader och jag börjar fundera på hur detta ska hanteras vid bokslut. Vi pratar om ca. 50 000sek inkl.moms fördelad på flera fakturor. Vi har även ansökt om utmätning hos kronofogden så eventuellt kommer vi få betalat någon dag.......men vi räknar inte med inbetalning 2015. >:(
Jag använder kontantmetod vid momsredovisningen så ingen moms har betalats hittills och ingen fakturan har bokförts än. Vi har AB.

Tanken var att boka fakturorna i samband med bokslutet och boka dessa mot kundförluster sen. Men vad gör vi om vi får betalat för det eller delvis nästa år, eller kanske först 2017? Så skulle det ju bli en intäkt som inte tillhör till rätt räkenskapsår.


En sak till som krånglar till det hela ännu mer. Efter kronofogden har fastställt skulden har kunden betalat 2000,- till vårt konto och angett ett fakturanummer. Men fakturabeloppet är 15 000,-
Jag har ingen lust att betala momsen för hela fakturabeloppet och själv endast fått betalt den lilla summan.

Har ni en lösning på detta?
Tack!
// 8)
#20
Bokslut och årsredovisning / Mässa
oktober 05, 2015, 10:40:35 AM
Hej,

hur bör jag hantera kostnader för mässor? Mässan där vi ska delta äger rum 2016. Registreringsavgift ligger på mer än 5000 sek netto. Ska jag periodisera utgiften?
Själva monter faktureras 2016, så inga problem. Hur ser det ut med utställningsgreijer, det kan lätt kosta 60 000 sek alltihop, avskrivning? Periodisering?
Enligt bokföringstipsen bokföras allt när fakturan betalas (kontantmetod), fast att mässan där allt kommer att användas är ju först nästa år.
Har ni erfarenhet hur detta behandlas?

Tack för hjälpen... ::)