Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - denisb

: 1 2
1
Löpande bokföring / Missat bokföra upplupen löneskatt
« skrivet: oktober 25, 2017, 08:18:21 PM »
Hej,

När jag gjorde årsredovisning för räkenskapsåret 15/16 missade jag att bokföra upplupen löneskatt på pensionskostnader men deklarationen som lämnades in var korrekt. Hur bokför jag i år för att det ska bli rätt?

2
Löpande bokföring / Verifikationsserier
« skrivet: april 06, 2017, 01:05:10 PM »
Kan någon vänlig själ förklara det här med verifikationsserier på vanlig svenska?

3
Löpande bokföring / Bokföringsorder
« skrivet: mars 19, 2017, 12:52:28 PM »
Hej

Jag har upptäckt att jag saknar underlag för några verifikationer, därför undrar jag om jag kan skriva ut verifikationen ur ett bokföringsprogram eller måste manuellt fylla i en bokföringsorder? Det är ju samma information på båda.   

4
Bokslut och årsredovisning / Årets skattekostnad vid förlust
« skrivet: oktober 24, 2016, 02:23:52 PM »
Under räkenskapsåret 2015/2016 har mitt AB betalat in debiterad preliminärskatt på lite mindre än 5000, nu vissas det sig att bolaget gått med förlust på nästan 80000.

Vid vinst brukar man som näst sista verifikation ha skatt på årets resultat.
Debet 8910
Kredit 2510

Hur gör man vid förlust?

5
Bokslut och årsredovisning / Rätta till fel i föregående räkenskapsåret
« skrivet: oktober 18, 2016, 03:57:29 PM »
Hej

I samband med bokslutsarbetet har jag upptäckt ett fel jag gjorde förra året. Jag råkade skriva in följande verifikation två gånger.

Debet konto 2510
Kredit konto 8920
Belopp 228

Hur ändrar jag detta? Är det bara att vända på Debet och kredit, precis som vanligt, fast i det nuvarande räkenskapsåret?

6
Löpande bokföring / Kassajournal
« skrivet: augusti 21, 2016, 05:07:40 PM »
Har någon en vettig mall för kassajournal? Har sökt på nätet men inte hittat något.

7
Löpande bokföring / Verifikationer
« skrivet: juli 26, 2016, 09:08:19 PM »
Något jag märkt är att många saknar insikt i vad en verifikation är för något. Därför tänkte jag att vi i denna tråd kan försöka förklara vad en verifikation är för något och vad som kan vara en verifikation. Tråden kan även användas till att diskutera "vad kan jag använda som verifikation".
Citera
Verifikation – Vad är en verifikation?
En verifikation är underlag för poster i bokföringen

Verifikationer är underlag
När bokföring görs ska det finnas underlag för alla affärshändelser. Dessa underlag kallas för verifikationer och kan vara en faktura, kvitto eller annat både fysiskt och elektroniskt dokument. Varje affärshändelse ska ha en egen verifikation. En verifikation kan också vara en justering i bokföringen när en bokföringspost behöver justeras eller rättas.

Enligt lag ska alla verifikationer sparas i sju år i vanlig läsbar form, som mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel eller som kan läsas eller avlyssnas med hjälp av andra medier.
Vad ska en verifikation innehålla?
En verifikation ska alltid utformas på ett varaktigt sätt för att underlätta hanteringen. Därför finns det också lagbestämmelser om vad en verifikation ska innehålla. Dessa bestämmelser är:
- datum när verifikationen sammanställdes
- datum då affärshändelsen inträffade
- en kort beskrivning av vad affärshändelsen avser
- hela beloppet och specificering av momsbeloppet
- med vem eller vilket företag som transaktionen avser
- hänsvisning till andra underlag som förvaras separat, om sådana finns.
Verifikationerna ska ordnas efter datum och även numreras för att underlätta bokföringen. Numren ska följa en löpande nummerserie som inte får brytas under året.

Jag tycker att ovanstående beskrivning från e-conomic är ganska bra. Om admin tycker att denna tråd är nyttig kan denne göra den sticky.

8
Löpande bokföring / Missar i öppningsbalansräkningen
« skrivet: april 23, 2016, 01:48:45 PM »
Jag har fått uppdraget att sköta bokföringen för en ideellförening för detta år.

Jag har upptäckt att den som gjorde förra årets bokföring missade att föra in två saker i öppningsbalansräkningen. Föreningen har ett sparkonto och har köpt en plats för att bygga ett objekt.

Hur löser man detta på ett smidigt sätt? Jag tänker mig att det bästa är att föra in det som IB för detta räkenskapsår. Vilka konton kan man andvända sig av?

9
Vid ett tillfälle har jag råkat lämna in felaktig arbetsgivardeklaration vilket senare rättats till, detta har lett till att jag fått utbetalningsavi som jag inte löst in och det blev  belopp i retur på Skattekontot. Hur bokförs detta?

Här alla inblandade rader på Skattekontot.
Citera
2014-09-15 Arbetsgivaravgift aug 2014                          -27 317   
2014-09-15 Avdragen skatt aug 2014                             -20 817
2015-01-12 Beslut 150112 arbetsgivaravgift aug 2014     11 361
2015-01-12 Beslut 150112 avdragen skatt aug 2014        8 841
2015-04-08 Belopp i retur                                                  20202

10
Löpande bokföring / Verifikationer
« skrivet: oktober 29, 2014, 11:49:15 AM »
Ännu ett räkenskapsår har kommit till sitt slut och det är dags att komplettera med saknade verifikationer. Jag undrar vad jag kan använda som verifikation för:
  • inbetalning till skattekontot
  • utdelning

11
Bokslut och årsredovisning / Optimera utdelning
« skrivet: september 07, 2014, 06:51:54 PM »
Börjar bli dags att lämna in bokslutet i mitt fåmansbolag.

Jag har då tänkt optimera utdelningen med det lågbeskattade utrymmet, känner mig dock lite vilse bland alla inblandade årtal.

Den utdelning som tas ut i år bygger väl årslön 2013? Mitt företag har bokslut 30/4-2014.

12
Löpande bokföring / Bokföra faktura avseende pension och försäkringar
« skrivet: juli 11, 2014, 08:59:17 PM »
Jag har en faktura från pensionsvalet avseende pension och försäkringar som jag är inte helt säker på vilka konton jag ska ta för debitering.

Fakturan avser:
Citera
KAP ålderspension
TFA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
AGL – Avtalsgrupplivförsäkring
AGB Avgångsbidrag
TSL Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden
Då har jag tänkt konto 7570 på försäkringarna och 7410 på pensionen.

Tänker jag rätt?

13
Bokslut och årsredovisning / Avstämning av skattekonto
« skrivet: juni 21, 2014, 10:34:27 PM »
Håller på med bokslutet och har lite svårt att få skattekontot att stämma. Behöver bokföra kostnads- och intäkts-räntor.

Intäktsräntor debiterar jag kontot 1630, kreditering sker på kontot 8314.
Kostnadsräntan debiterar jag på kontot 8423, medans kreditering sker på 1630.

Fast hur gör jag med de korrigerade räntorna?
Nedan följer ett utdrag av skattekontot.
Citera
2013-05-04 Intäktsränta 6 
2013-06-01 Intäktsränta 3 
2013-08-03 Korrigerad kostnadsränta -492 
2013-08-03 Kostnadsränta -239 
2013-08-03 Intäktsränta 6 
2013-09-01 Intäktsränta 21 
2013-10-05 Kostnadsränta -139 
2013-10-05 Intäktsränta 7 
2013-11-02 Intäktsränta 12 
2013-12-01 Intäktsränta 9 
2014-01-04 Intäktsränta 11 
2014-02-01 Kostnadsränta -34 
2014-02-01 Intäktsränta 7 
2014-03-01 Kostnadsränta -5 
2014-03-01 Intäktsränta 9 
2014-04-05 Korrigerad kostnadsränta -107 
2014-04-05 Kostnadsränta -2 
2014-04-05 Korrigerad intäktsränta -90 
2014-05-03 Intäktsränta 1 

14
Löpande bokföring / Bokföring av slutlig skatt
« skrivet: maj 03, 2014, 01:15:29 PM »
Jag känner mig lite osäker på bokföringen av slutlig skatt.

I beskedet från Skatteverket står det:
Särskilt löneskatt på pensionskostnader 18000
Statlig inkomstskatt 3000

Då tänker jag
1930 kredit 21000
1630 debet 21000
-----
1630 kredit 21000
2943 debet 18000
2510 debet 3000

Tänker jag rätt?

15
Löpande bokföring / Bokföra aktieutdelning
« skrivet: januari 27, 2014, 01:16:57 PM »
Hur bokför jag utbetalningar av aktieutdelning? Beslutet om aktieutdelning fattades på årsstämma i samband med upprättandet av bokslutet 30/4.

: 1 2