Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Andreas

: 1 2
1
Löpande bokföring / Inköp tjänster EU och utland/tredje land
« skrivet: mars 13, 2018, 12:21:53 PM »
Sitter och grubblar över hur jag enklast skall boköra momsen vid omvänd skatteskydlighet för att särskilja EU och Utland (utanför EU).

Tex på en faktura för en tjänst inom EU.
Kredit
6520
2645

Debit
2440
2614

På Skattedeklarationen skall dock inköp både från EU och utland redovisas. Hur skall detta hanteras i den löpande bokföringen? Ska jag använda andra konton än 2645 och 2614 för utländska tjänster eller hur är turerna?






2
Bokslut och årsredovisning / SV: Verifikat skatt på årets resulat
« skrivet: oktober 19, 2017, 09:04:43 AM »
Detta blir en uppföljning på den frågan jag ställde förra året.

Som jag förstod ditt resonemang Fredrik så blir det ungefär såhär

Resultat innanbokslutsdispositioner: 1000 kr
Bolagsskatt: 220 kronor
Skattemässigt resultat 780 kronnor

Skatt på grund av ändrad beskattning: 94 kr

Bokföringsmässigt resultat: 780+94 = 874 kr

Antar ovan då skulle vara korrekt?


Men ett problem som jag sedan får är att när jag läser in SIE-fil i mitt skatteprogram, BL Skatt, så summeras 3.26 (Skatt på årets resultat) både konto 8910 och 8920, då dessa har samma SRU-kod vilket ger en "högre skatt" i beräkningen. Ska jag manuellt räkna bort skatten eller helt enkelt bortse från detta för studen?

Det mest troliga är att den beräknade skatten och den fastställda skatten sedan kommer matcha vid slutskattebesked.

Blev lite rörigt. Men vill bara försäkra att jag har hela flödet klart.

3
Bokslut och årsredovisning / SV: Verifikat skatt på årets resulat
« skrivet: september 09, 2016, 02:34:52 PM »
Japp, så långt är jag med

Men skillnaden mellan min beräkning och vad slutskattebeskedet visar är de där 94kr och jag funderar på hur de påverkar årets resultat och därmed årets skatt.

Jag antar att dessa 94 kr påverkar mitt resultat positivt för året. Dvs höjer mitt resultat?

Är det alltså så att skatt för året, enligt din uträkning nedan, skall beräknas på 1094 kronor ā 22%?

Behöver även veta hur detta i sådana fall hanteras i Inkomstdeklaration 2.

4
Bokslut och årsredovisning / Verifikat skatt på årets resulat
« skrivet: augusti 31, 2016, 09:20:22 AM »
Behöver hjälp så att jag tänker rätt i resonemanget nedan. Vet inte om jag bara krånglar till det för mig själv.

Föregående år visade det sig på slutskattebeskedet att jag betalat 94 kronor för mycket i skatt. Detta fördes över till 8920 Skatt på grund av ändrad beskattning och saldot på kontot är -94 kronor.

Nu skall jag beräkna skatt på innevarande år. Resultatet är för att göra det enkelt 1000 kronor på raden för Resultat efter finansiella poster.

Hur kommer verifikatet för Skatt på årets resultat att se ut?

5
Nu har jag blivit klokare. Dessa transaktioner sker inom Kapitalförsäkringen och skall därför inte bokföras. Endast insättningar och uttag.

6
Bokslut och årsredovisning / Kapitalförsäkring, riskpremie och avkastningsskatt
« skrivet: december 15, 2013, 10:34:31 PM »
Dags för bokslut i mitt AB och har en orealiserad kapitalförsäkring.
På denna har det under året dragits avkastningsskatt och riskpremie. Avkastningsskatten har dragits av Avanza.

Hur skall detta bokföras. Är det beräknad avkastningsskatt? Ser ju ingrepp skattekontot för detta.
Behöver alltså bokföringshjälp för både avkastningsskatt och riskpremie.

Tack

Andreas

7
Löpande bokföring / Emission och bokföring mellan två bolag
« skrivet: juni 11, 2013, 04:47:03 PM »
Skulle behöva lite vägledning i följande transaktion:

Bolag A AB startas under 2012 och utvecklar i egen regi programvara. Dvs denna har inte något bokfört värde.

Under året avyttras programvara till Bolag B AB. För detta får Bolag A betalt i aktier i Bolag B.

Hur borde denna transaktion se ut. Finns det något sätt att dels sätta ett värde själv på den egna programvaran men framförallt hur blir transaktionen. Skall det ses som en ren försäljning där man istället för pengar får betalt i aktier?

Tacksam för all hjälp :)

8
Löpande bokföring / Slutskattebesked 2012
« skrivet: mars 13, 2013, 03:13:33 PM »
Fick för ett tag sedan mitt slutskattebesked. Skatteverket kom fram till en något mindre skatt än vad jag själv hade räknat ut. Diffen är ca 5kr. Dock så har det tickat några kronor ränta under tiden.
Det jag har bokat upp som skatteskuld ligger idag på konto 2510. Hur skall jag nu kontera för att stämma av allt med slutskattebeskedet.

Tack
Andreas

9
Bokslut och årsredovisning / Räntekostnad på Skattekonto
« skrivet: januari 27, 2013, 02:22:00 AM »
I samband med bokslut upptäckte jag att jag hade en liten skuld på mitt skattekonto. Kostnadsränta 9kr.
Jag bokförde då enligt:
8423 Debit 9
1630 Kredit 9

Blir detta korrekt i bokslut osv. Eller skall jag boka upp det på något annat ställe. Nu blir det en negativ post på 9kr under "Övriga kortfristiga frodringar"

Andreas

10
Löpande bokföring / Löneavdrag är en intäkt?
« skrivet: december 17, 2012, 09:11:22 PM »
Ponera att man vill ge anställda möjlighet att plocka ut kläder från sin nettolön. Vi säger en jacka som bolaget har köpt in för 1000kr exkl moms. Om löneavdraget görs med 1000 kr uppkommer då en utgående moms eller hur fungerar det. Dvs är ett avdrag att likställa med en försäljning och därmed momspliktig?
Jackan är i det här fallet något som används i tjänsten (men kan då även användas hos andra arbetsgivare)

Tack
Andreas

11
Löpande bokföring / SV: Felaktig bokning och momsrapport
« skrivet: juli 06, 2012, 04:05:51 PM »
Tack, blir såhär alltså:

3010 D 5000
2610 D 1250
1510 K 6250

TAck

Andreas

12
Bokslut och årsredovisning / SV: F-skatt mm i samband med bokslut
« skrivet: juli 06, 2012, 03:00:00 PM »
Tackar för svar. Kommer ännu lite följdfrågor :)

a) Sista F-skatten skall därför inte bokas upp som en interimskuld?

b) Antar att jag vid en sådan inbetalning tar hänsyn till vad som redan betalats i i preliminärskatt. Men vad händer sedan när slutskattebeskedet kommer?

13
Bokslut och årsredovisning / SV: F-skatt mm i samband med bokslut
« skrivet: juli 05, 2012, 05:02:43 PM »
Tack för svar. Några frågor

a) Sista preliminärskatten är ju hänförlig till det räkenskapsår som precis gått ut. Borde då inte denna bokas upp som något?

b) Ponera att jag direkt vill göra inbetalningen till skatteverket på skatten. Hur skulle det då bli. Med hänsyn till att jag redan betalat 10 000 kr i preliminärskatt.

Känns som jag har snöat iväg med F-skatten

Tack

14
Bokslut och årsredovisning / F-skatt mm i samband med bokslut
« skrivet: juli 05, 2012, 02:04:11 PM »
Det har nu blivit dags att göra bokslut för räkenskapsår som slutade 30/6.
Jag har några frågor som ni gärna får hjälpa med:

a) Den sista preliminärskatten debiteras mitt skattekonto nu i mitten av juli. Hur bokas denna upp i samband med bokslut?

b) Ponera att jag kommer fram till en skatt på 20 000 kr och har betalat in 10 000 kr i preliminärskatt på konto 2519. Hur bokförs då detta i samband med bokslut?

c) Har en liten kostnadsränta på Skattekonto (10kr) skall denna bokas upp i samband med bokslut?

Andreas

15
Löpande bokföring / Felaktig bokning och momsrapport
« skrivet: juli 05, 2012, 01:26:11 PM »
Noterade ett klantfel i min bokföring.

I slutet av april ställde jag ut en faktura på 15 000 kr exkl moms. Denna bokades felaktigt upp som 20 000 kr exkl moms.
I juni deklarerades alltså sedan ett felaktigt belopp till Skatteverket. Dvs 5 000 kr högre färsäljning och därmed 1 250 kr mer i moms.

Hur korrigerar jag detta?

Andreas

: 1 2