Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - jejja

#1
Mitt aktiebolag äger en kapitalförsäkring där jag handlar med värdepapper.

Förra året gick det inte så bra, jag hade satt in 50 tkr och värdet på innehavet sjönk till en femtedel och minskningen såg ut att vara bestående.

Jag gjorde därför en nedskrivning av värdet till "återvinningsvärdet", det är man tvungen till vad jag förstår även om man inte gör en återvinning. (http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/kapitalforsakringar.aspx )

Men, nu har värdet gått upp igen, och faktiskt är uppe på ett "nollresultat".

Men vad gäller för uppskrivningar? Måste detta göras, eller är det OK att ha en tillgång med ett verkligt värde som är större än bokfört värde?
#2
Jag köpte just ett års abbonemang på Spotify på pressbyrån.

Döm om min förvåning när det står Moms 0%.

Är detta riktigt? Jag antar de gör så för att spotifytjänsten tillhandahålls av Spotify LTD i UK, och de bara förmedlar detta... men de har dessutom tagit ut 5 kr i serviceavgift.

Själv hade jag räknat med att dra av 25% i moms på hela summan  >:(

Är detta verkligen rätt, kan man sälja utan moms om man vill?
#3
Citat från: Acka skrivet december 28, 2011, 12:05:07 PM
Hej, hoppas alla haft en trevlig jul och får ett kommande gott slut.
Har ett litet bekymmer inför årskskiftet och kostnader på faktura som gäller både 2011 och 2012:
Har en tfnfaktura som  skall vara betald 120107. Den innehåller 875:- för samtal mm avseende 2011 samt bredband och mobila tjänster för 438:- avseende 2012. Totalt 1313:-. Måste väl delas upp per år, fast betalning sker 2012.
Hur bokför jag denna nu vid årsslut? Har enskild firma, kontantmetoden.

Tacksam för ett klarläggande//Acka

Oj, vilken dyr telefonräkning! Jag har 399 + moms varje månad i Tele2 fastpris maxi. 3000 minuter, 3000 sms, etc varje månad. Kolla upp det!
#4
Löpande bokföring / Byta bank!
november 28, 2011, 12:09:51 AM
Efter Nordeas turer med vd-ersättningar osv har jag bestämt mig för att byta till en lokal bank istället där jag känner mig mer bekväm med hur mina avgifter hanteras.

Men hur hanteras detta bokföringsmässigt? Jag flyttar ju t.ex. över transaktionskonton från bank A till bank B, men behöver dessa ligga på olika konton eller bokar jag 1930 mot 1930, eller t.ex. 1930 mot 2999, sätter någon not om bankbyte, och sen 2999 till 1930 fast nu i den nya banken?

#5
Citat från: mikaelgreen skrivet september 19, 2011, 07:36:13 PM

Skattekontot är ditt konto hos SKV som kan liknas vid ett bankkonto, men det bokförs på 1630 och hamnar i kategorin Övriga kfr fordringar i ÅR.

Japp, hänger med där.

Citat från: mikaelgreen skrivet september 19, 2011, 07:36:13 PM

Din prelskatt dyker upp som en minuspost på skattekontot varje månad, vilket bokas i kredit på 1630 och i debet på 1640/2510/2519 el dyl. Samtidigt betalar du förmodligen in motsvarande belopp på skattekontot, dvs det bokförs på t ex 1630(D) och 1930(K). Din fordran på inbetald prelskatt ligger alltså bara i saldot på 2510 (eller vilket konto du nu använder), inte på skattekontot.

Ja, det är ju logiskt. Jag tror min förvirring ligger i att det är en stor summa i saldot på skattekontot... (eller ja, stor och stor, ca 60000 iallafall).

Citat från: mikaelgreen skrivet september 19, 2011, 07:36:13 PM
Saldot på skattekontot bör idealt sett konstant ligga runt noll. Och din inbetalda prelskatt är mycket riktigt en fordran på SKV.

... som kommer ifrån att min prel skatt från första året var ca en fjärdedel av den slutliga skatten pga sent beslutade återföringar av periodiseringsfonder, så jag gjorde en fyllnadsbetalning i februari med kvarvarande skatt, men den har förstås inte blivit debiterad än (nån gång i december).

Min arbetsgång är iallafall att betala in preliminärskatten runt den 10e varje månad och bokför detta på 1930 och 1630. När debiteringen sker hos SKV så bokar jag 1630 mot 2519 (debiterad prel F-skatt).

"övriga fordringar" i ÅR borde alltså vara summan av skattekontot 1630 och den debiterade f-skatten (2519), dvs allt som betalats in till SKV men som de inte beskattat ännu.

Fast då balanserar inte tillgångar mot eget kapital och skulder, eftersom jag dragit av den debiterade f-skatten på skatteskulderna... hm... den ska alltså inte vara med där då, utan "Kortfristiga skulder / Skatteskulder" ska bara vara den beräknade skatten och momsskulden. Tänker jag rätt då? :)#6
Aha, ja det verkar ju logiskt  :)

En följdfråga: Jag har ju betalat in preliminärskatten till staten, och kan logga in och se en balans på det kontot.

Men under vilken post ska det läggas i årsredovisningen? Som "kassa och bank" eller under "Övrig fordran"?

Egentligen kan man väl se skattekontot som ett bankkonto (man kan betala in och begära utbetalning av överskjutande belopp) fast som skatteverket har tillgång till.

Eller ses det en fordran mot skatteverket eftersom jag inte fått taxeringsbeslutet ännu? Å andra sidan motsvarar ju balansen vad jag själv räknat ut att jag ska betala i skatt, så det är väl mer en förskottsbetald skuld...

hmm... lite klurigt men borde vara ganska standard tillvägagångssätt, nått som alla bolag måste göra :-)
#7
Löpande bokföring / SV: Kapitalförsäkring
september 12, 2011, 05:31:08 PM
Citat från: Unikum skrivet september 02, 2011, 08:50:46 AM
Fråga: Är kapitalförsäkringar avdragsgilla?Nej, det är ingen utgift/kostnad att skaffa en kapitalförsäkring.

En förlust av värdepapper i en KF är heller ej avdragsgilla, mot att vinst av värdepapper inte heller är skattepliktiga.

Se till att det är en företagsägd företagsförsäkring, annars kan det utlösa förmånsbeskattning eller bli ett otillåtet lån, om den är utställd till dig personligen.
#8
Bokslut och årsredovisning / balansräkning, skattekonto
september 12, 2011, 12:57:31 PM
Hej,

Sitter och gör mitt andra bokslut (aktiebolag) och har lite bryderi över skattekontot i balansräkningen. Jag deklarerar skatt och moms en gång per år i deklarationen.

2010-04 gick första räkenskapsåret ut, och jag deklarerade detta i maj 2011.

2011-04 gick andra räkenskapsåret ut, och jag gör nu bokslutet/årsredovisning. MEN jag har av naturliga orsaker inte fått något skattebeslut för 2010-04, vilket gör att i bokslutet jag gör nu så finns den preliminärdebiterade skatteinbetalningarna fortfarande kvar på konto 1630 bokade mot 2519, och momsredovisningen för båda åren på 2650.

Är detta korrekt, eller ska balansräkningen nu korrigeras för föregående års balans? Har ju som sagt inget skattebeslut ännu att boka bort detta mot...  Bör man ta upp detta förhållande i "noterna"?

MVH
#9
Spelar vad jag förstår ingen roll så länge det inte hamnar över brytdatum för någon redovisningsperiod (moms, deklaration etc).
#10
Citat från: ccsto skrivet juli 20, 2010, 03:53:21 PM
Finns det inte ett krav av Skatteverket att alla anställda i samma situation ska ha denna möjlighet för att det ska bli avdragsgillt och icke skattepliktigt? Jag tänker på parallellen till friskvårdsmassage etc? Om man är många anställda kan kostnaden springa iväg.


Självklart skulle jag erbjuda samma förmån till en medarbetare i samma situation.

"Kostnaden" för förebyggande rehabilitering är långt lägre än "kostnaden" för eventuell sjukskrivning och ta in ersättare etc.

#11
Citat från: nilam skrivet juli 08, 2010, 02:35:24 PM
Dels fattas det leverantörsfakturor, men dessa antar jag att de bara är att ringa efter hos leverantören. Men de fattas även kundfakturor, har även tittat i faktureringsprogramet och de finns inte ens där, det verkar som om programet har hoppat över en del fakturanr. Hur löser man de problemet?

Du ser väl i PG-kontoutdragen vem betalningen kommer från och vilken referens... Så det kanske går att ringa till dem också?

Se till att ordna upp detta och ha en bra förklaring på hur det kunnat uppstå, annars finns det risk att bli åtalad för bokföringsbrott
#12
Jag har sålt varor och tjänster till ett annat företag inom EU som åberopat sitt VAT-nummer, jag har alltså inte lagt på någon moms.

När jag letar efter hur detta ska bokföras finns det olika svar. Ibland ska ingen fiktiv moms upprättas, medan andra säger att det ska göras.

Exempel: http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/tjansteforsaljning-eu.aspx  har ingen debitering av fiktiv moms vid försäljning, däremot vid inköp från annat EU-land.

Vad är rätt här? Jag började att kreditera 2614 och 2615 med 25% fiktiv moms och debitera 2645, men det kanske inte ska göras?

Eller kan man välja som man vill? T.ex. om man vill ha bättre koll på eu-momsen kan man göra detta, men annars behövs det inte?
#13
Citat från: TimFaste skrivet juli 07, 2010, 09:01:29 AM
Om ni väljer att tillämpa K2-reglerna (BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag) så kan du kanske ha nytta av Bokföringsnämndens vägledning. En skrift på 269 sidor med exempel och förklaringar.

Japp, jag har denna. Men den beskriver mer utformingen av årsredovisningen och dess innehåll, mer än arbetsgången i bokslutet... Tack för din beskrivning!
#14
Citat från: TimFaste skrivet juli 07, 2010, 09:22:26 AM
En tillgång som vid anskaffningstidpunkten bedömdes vara anläggningstillgång kan således inte "omklassificeras" till att bli en förbrukningsinventarie. Den kan säljas eller utrangeras - eller om verksamheten inbegriper handel med den typen av produkter så kan den bli en lagertillgång.

Aha, ja det låter ju rimligt. Jag hittade dock en intressant text när jag letade efter vidare vägledning i detta. I prop 2005/06:174 (http://data.riksdagen.se/fil/c683867f-5cfe-44f9-aa11-347559114b03), "förenklade skattregler med anledning av ny redovisningslagstiftning", återges på sid 22:


Citat från: Regeringen
I utkastet till allmänt råd föreslås att 5 000 kronor genomgående skall behandlas som ett oväsentligt belopp. En inventarie som inte har ett högre anskaffningsvärde skall således kostnadsföras direkt och behöver inte tas upp i balansräkningen. Av den anledningen borde enligt Bokföringsnämndens mening också ett avskrivningsunder- lag som inte uppgår till mer än 5 000 kronor få skrivas av direkt. Detta skulle innebära att de eviga avskrivningarna kan brytas och ligger i linje med förslaget i övrigt. Bokföringsnämnden har mot denna bakgrund hemställt att reglerna om värdeminskningsavdrag ändras. Regeringen delar Bokföringsnämndens uppfattning och föreslår att enskilda närings- idkare som upprättar ett förenklat årsbokslut skall kunna göra avdrag för ett belopp som motsvarar hela avskrivningsunderlaget när detta inte överstiger 5 000 kronor.

Nu gäller detta förstås enskilda näringsidkare och den tidigare beloppsgränsen för "mindre värde", men det tyder ändå på att det finns tankar kring detta.

Samtidigt är ju BFN 2008:1 10.21 tydlig att det skrivs av till dess tillgångens redovisade värde är noll kronor.

Jag är inte ute efter att luras, utan det vore bra med en sak mindre att hålla koll på i bokslutet... och kunde detta göras enl god redovisningssed vore det såklart bra (även om "mindre värde" i sig egentligen är ett avsteg från detta för att just minska administrationen).
#15
Om en inventarie är av ett "mindre värde" (under ett halvt prisbasbelopp), får det skrivas av direkt.

Har den ett högre värde, säg 25.000, så måste man göra en räkenskaplig avskrivning eller restvärdesavskrivning. Nästa år har den alltså värdet 0,70 * 25.000 = 17.500.

Nu blir det intressant. Får inventarien då dras av i sin helhet, eftersom den är under gränsen för "mindre värde"? Eller måste den fortsatt skrivas av enl räkenskapsenlig eller restvärdesavskrivning?

Om man gör ett tankeexperiment så skulle man kunna sälja inventarien för 17.500 för att direkt köpa tillbaka den för samma summa, och då få göra ett direktavdrag... så då verkar det rimligt att kunna göra detta ändå.

Någon som vet vad som gäller?