Ett forum om bokföring

Bokföring & redovisning => Bokslut och årsredovisning => Ämnet startat av: Andreas skrivet augusti 31, 2016, 09:20:22 AM

Titel: Verifikat skatt på årets resulat
Skrivet av: Andreas skrivet augusti 31, 2016, 09:20:22 AM
Behöver hjälp så att jag tänker rätt i resonemanget nedan. Vet inte om jag bara krånglar till det för mig själv.

Föregående år visade det sig på slutskattebeskedet att jag betalat 94 kronor för mycket i skatt. Detta fördes över till 8920 Skatt på grund av ändrad beskattning och saldot på kontot är -94 kronor.

Nu skall jag beräkna skatt på innevarande år. Resultatet är för att göra det enkelt 1000 kronor på raden för Resultat efter finansiella poster.

Hur kommer verifikatet för Skatt på årets resultat att se ut?
Titel: SV: Verifikat skatt på årets resulat
Skrivet av: Fredrik Stigsson skrivet september 02, 2016, 08:44:48 AM
Hej,

om vi gör det enkelt för oss och bortser från ej avdragsgilla kostnader respektive ej skattepliktiga intäkter så blir skatten 220 SEK på 1000 SEK (1000*0,22).

2512 Beräknad inkomstskatt; Kredit; 220
8910 Årets skatt; Debet; 220

Det skattemässiga resultatet beräknas på följande sätt:

+ resultat före bokslutsdispositioner
- bokslutsdispostioner (koncernbidrag, periodiseringsfonder, ersättningsfonder m.m.)
+ schablonränta på periodiseringsfonder
+ ej skattemässigt avdragsgilla kostnader
- ej skattepliktiga intäkter
- outnyttjat underskott från tidigare år
= skattemässigt resultat före skatt
Titel: SV: Verifikat skatt på årets resulat
Skrivet av: Andreas skrivet september 09, 2016, 02:34:52 PM
Japp, så långt är jag med

Men skillnaden mellan min beräkning och vad slutskattebeskedet visar är de där 94kr och jag funderar på hur de påverkar årets resultat och därmed årets skatt.

Jag antar att dessa 94 kr påverkar mitt resultat positivt för året. Dvs höjer mitt resultat?

Är det alltså så att skatt för året, enligt din uträkning nedan, skall beräknas på 1094 kronor ā 22%?

Behöver även veta hur detta i sådana fall hanteras i Inkomstdeklaration 2.
Titel: SV: Verifikat skatt på årets resulat
Skrivet av: Fredrik Stigsson skrivet september 12, 2016, 08:23:01 AM
Hej!

Dessa 94 SEK som ditt företag har fått tillbaka avseende bolagsskatt påverkar inte det skattemässiga resultatet för aktiebolaget, de påverkar däremot det bokföringsmässiga resultatet. Årets skatt (bolagsskatt) är inte en skattemässigt avdragsgill kostnad, bolagsskatten kan ju inte påverka beräkningen av årets skatt.

Du bokförde:
1630 Skattekontot; Debet; 94
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning; Kredit; 94

När du beräknar årets skatt kan du inte ta hänsyn till dessa 94 kr. Dessa 94 kr kommer dock att påverka årets resultat (bokföringsmässiga resultat).

Titel: SV: Verifikat skatt på årets resulat
Skrivet av: Andreas skrivet oktober 19, 2017, 09:04:43 AM
Detta blir en uppföljning på den frågan jag ställde förra året.

Som jag förstod ditt resonemang Fredrik så blir det ungefär såhär

Resultat innanbokslutsdispositioner: 1000 kr
Bolagsskatt: 220 kronor
Skattemässigt resultat 780 kronnor

Skatt på grund av ändrad beskattning: 94 kr

Bokföringsmässigt resultat: 780+94 = 874 kr

Antar ovan då skulle vara korrekt?


Men ett problem som jag sedan får är att när jag läser in SIE-fil i mitt skatteprogram, BL Skatt, så summeras 3.26 (Skatt på årets resultat) både konto 8910 och 8920, då dessa har samma SRU-kod vilket ger en "högre skatt" i beräkningen. Ska jag manuellt räkna bort skatten eller helt enkelt bortse från detta för studen?

Det mest troliga är att den beräknade skatten och den fastställda skatten sedan kommer matcha vid slutskattebesked.

Blev lite rörigt. Men vill bara försäkra att jag har hela flödet klart.
Titel: SV: Verifikat skatt på årets resulat
Skrivet av: Fredrik Stigsson skrivet oktober 20, 2017, 11:10:00 AM
Hej,

du kan låta beloppet stå kvar i ruta 3.26. I skattemässiga justeringar (punkt 4.3 a) så justerar du bort hela beloppet från punkt 3.26.