Ett forum om bokföring

Bokföring & redovisning => Ekonomistyrning och internredovisning => Ämnet startat av: Cordula skrivet september 24, 2014, 09:11:51 AM

Titel: Eget kapital, lån från närstående mm AB
Skrivet av: Cordula skrivet september 24, 2014, 09:11:51 AM
Eget kapital i ett AB är tillgångar minus skulder. Ingår även de skulder som ABn har till aktieägarna? Många utgifter betalas ur egen ficka, än så länge bokfördes dem som lån från närstående/ aktieägarna. Motsvarar eget kapital i det fallet resultatet?

Vad är skillnaden mellan aktieägartillskott och lån från aktieägarna? I bokföringen finns ett lån som ska återbetalas till ett visst datum. Det är väl också skulder, inget aktieägartillskott, eller hur? Och skillnaden finns väl bara på papper, eller?

Titel: SV: Eget kapital, lån från närstående mm AB
Skrivet av: Fredrik Stigsson skrivet september 26, 2014, 08:42:24 AM
Hej!

Skillnaden mellan ett aktieägartillskott och en skuld är att ett aktieägartillskott inte kan återbetalas hur som helst. Ett villkorat aktieägartillskott kan enbart återbetalas som utdelning, när det finns tillräckliga balanserade resultatmedel att tillgå. Ett ovillkorat aktieägartillskott återbetalas aldrig, det får dock räknas till anskaffningsvärdet för aktierna. En skuld skall, per definition, med stor sannolikhet återbetalas i framtiden.